Hyppää sisältöön
Media

Pitkän aikavälin peruskorjausstrategia kommentoitavana – tavoitteena helpottaa rakennusten energiatehokkuutta parantavia korjauksia

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 21.1.2020 14.45
Tiedote

Ympäristöministeriö, Motiva ja Suomen ympäristökeskus tiedottavat

Ympäristöministeriö pyytää kommentteja luonnokseen pitkän aikavälin peruskorjausstrategiaksi. Strategian on tarkoitus helpottaa rakennuskannan vapaaehtoista ja kustannustehokasta korjaamista erittäin energiatehokkaaksi ja vähähiiliseksi vuoteen 2050 mennessä. Strategia on osa vuonna 2018 voimaan tulleen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoa.

Pitkän aikavälin peruskorjausstrategiassa esitetään yleiskatsaus Suomen rakennuskannasta, kustannustehokkaat korjaustoimenpiteet ja niiden rahoitus sekä politiikkatoimet, joilla edistetään rakennusten korjaamista energiatehokkaiksi. Siinä on määritetty tavoitteet vanhojen rakennusten energiatehokkuudelle vuosille 2030, 2040 ja 2050 sekä tavoitteita kuvaavat indikaattorit ja niiden mittaustapa.

Strategiassa on otettu huomioon erityisesti kuntien ja valtion käytössä olevat rakennukset, eniten energiaa kuluttavat rakennukset sekä heikoimmassa asemassa olevat kotitaloudet. Siinä on myös arvioitu korjaustoimenpiteiden odotettu energiansäästö, päästövähennykset sekä muut vaikutukset.

Strategia on laadittu ympäristöministeriön käynnistämissä hankkeissa. Motiva Oy:n, VTT:n ja Tampereen ammattikorkeakoulun REMPPA-hankkeessa on kartoitettu rakennuskannan tila, korjaustoimenpiteet sekä Suomen politiikkatoimet. Suomen ympäristökeskuksen RetroCheck-hankkeessa tuotetaan vähähiiliseen rakennuskantaan siirtymisen indikaattorit, perusura korjausrakentamiselle, korjausrakentamisen etenemissuunnitelma vuosille 2030, 2040 ja 2050 sekä seurantajärjestelmä korjausrakentamisen seurantaa ja raportointia varten.

Kerro kantasi strategiaan verkossa tai kuulemistilaisuudessa

Pitkän aikavälin peruskorjausstrategiaa 2050 voi kommentoida Otakantaa.fi-palvelussa 4.2.2020 saakka.

Korjausstrategiasta järjestetään myös kuulemistilaisuus Helsingissä tiistaina 11.2.2020 klo 9-13. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai verkon kautta.

Kommentoinnin ja kuulemistilaisuuden jälkeen korjausstrategiasta EU:lle annettava Suomen ilmoitus viimeistellään ja julkaistaan ympäristöministeriön verkkosivuilla. Suomen ilmoitus on toimitettava EU:lle viimeistään 10.3.2020.

Lisätietoja:

Rakennusneuvos Jyrki Kauppinen, ympäristöministeriö, [email protected], p. 0295 250 122

REMPPA-hanke

Johtava asiantuntija Harri Heinaro, Motiva Oy, [email protected], p. 09-6122 5016

Senior Scientist Terttu Vainio, VTT Oy, [email protected]; p. 040 508 0983

RetroCheck-hanke

Tutkija Paula Sankelo, Suomen ympäristökeskus SYKE, [email protected], p. 029 525 2029