Hyppää sisältöön
Media

Pakkausjätteille uudet tiukat kierrätystavoitteet

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 25.11.2021 13.35
Tiedote

Valtioneuvosto hyväksyi tänään  viisi tuottajavastuuta koskevaa asetusta* ja kaatopaikkoja koskevan asetuksen.

Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä korvaa aiemman asetuksen, ja muita asetuksia muutetaan.

Pakkausjätteelle asetetaan uudet EU-säännöksiä vastaavat kierrätystavoitteet ja niiden nykyistä tiukemmat laskentamenetelmät. Uudet tavoitteet täsmentävät heinäkuussa hyväksyttyä jätelakia, joka velvoittaa erilliskeräämään ja kierrättämään jätteet nykyistä tehokkaammin. Erityisesti muovi- ja puupakkauksia koskevat tavoitteet ovat haasteellisia saavuttaa. Tuottajien tulee järjestää koko maan kattava alueellinen keräys pakkausjätteelle, joka jää kuntien asuinkiinteistöillä järjestämän keräyksen ulkopuolelle. Tuottajien velvollisuus on myös järjestää kattava alueellinen keräys kuntien ja jätehuoltoyritysten kiinteistöiltä keräämälle pakkausjätteelle sekä yritysten pakkausjätteelle.

Tuottajavastuujärjestelmiä koskevilla asetuksilla tarkennetaan pakkausten, ajoneuvojen, renkaiden, akkujen ja paristojen sekä sähkö-ja elektroniikkalaitteiden tuottajien ja tuottajayhteisöjen uusia, jätelaissa säädettyjä velvoitteita. Asetuksissa täsmennetään muun muassa tuottajan tuottajayhteisölle maksamien maksujen määräytymisperusteita, tuottajayhteisöiltä edellytettävän omaan toimintaan kohdistuvan omavalvonnan vaatimuksia sekä tuottajan neuvonta-, tiedotus- ja raportointivelvoitteita.

Kaatopaikka-asetusta tarkistetaan vastaamaan uusia EU-säännöksiä. Asetuksen tarkoituksena on vähentää kierrätykseen tai muuhun hyödyntämiseen soveltuvan jätteen sijoittamista kaatopaikalle ja tehostaa kaatopaikalle sijoitetun jätteen seurantaa.

Tuottajavastuulla tarkoitetaan tuotteiden valmistajien ja maahantuojien velvollisuutta järjestää tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Pakkausten osalta tuottajavastuuvelvollinen on tuotteiden pakkaaja tai pakattujen tuotteiden maahantuoja.

Lisätietoja:

Pakkaukset: Tarja-Riitta Blauberg, neuvotteleva virkamies, [email protected], p. 029 525 0059

Kaatopaikka- ja tuottajavastuuasetukset: Sirkku Jaakkola, erityisasiantuntija, [email protected], p. 029 525 0007

* Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä; valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta; valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta; valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta; valtioneuvoston asetus käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta; valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta