Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriö ja KEINO
Päästöttömät työmaat green deal -sopimus vauhdittaa fossiilisista polttoaineista irtautumista

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 15.1.2024 17.02
Tiedote
Kaivinkoneet kaivavat purkutyömaalla
Työkoneet työn touhussa

Päästöttömät työmaat green deal -sopimuksen väliarvioinnin mukaan sopimuksen välitavoitteet on saavutettu lähes kokonaan. Arvioinnin mukaan työkoneiden sähköistyminen toimisi keskeisenä keinona irtaantua fossiilisten polttoaineiden käytöstä kokonaan.

Sopimuksen väliarvioinnin mukaan 93 % kyselyyn vastanneista arvioi sopimuksen välitavoitteiden toteutuvan täysin tai osittain. Päästötön työmaa -konsepti on käytössä kaikilla sopimuksen toimijoilla ja osana toimintaa. Seurantajärjestelmät ovat toiminnassa sekä puolet toimijoiden työmaista ovat osittain fossiilivapaita. Lisäksi työmailla on otettu käyttöön vähimmäisvaatimuksena Stage IV -luokan täyttävät työkoneet ja Euro VI -luokan täyttävät kuorma-autot haitallisten pakokaasupäästöjen vähentämiseksi.

Väliarvioinnin mukaan konekannan sähköistyminen toimisi keskeisenä keinona saavuttaa sopimuksen loput tavoitteet. Konekannan sähköistymistä haastaa sähköisten koneiden kehitys ja saatavuus sopimuksen edellyttämässä tahdissa. 

Sähköistymisen vauhdittamiseksi tarvitaan lisää sitoumuksen tekeviä toimijoita. Uudet toimijat lisäävät kunnianhimon tasoa uusilla toimilla sekä asettamalla kunniahimoisempia tavoitteita. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan konkreettisia toimia ja kehitysehdotuksia. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös tulosten ja vaikuttavuuden kattavaa arviointia. 

Sopimuksen kunnianhimoisista tavoitteista pidetään kiinni

Päästöttömät työmaat -sopimuksen tavoitteiden mukaan mukana olevien toimijoiden työmaiden tulee olla vapaita fossiilisista polttoaineista vuonna 2026, eli vuoden 2025 loppuun mennessä. Lisäksi tavoitteena on, että vuoden 2030 loppuun mennessä 50 % työmailla käytettävistä koneista ja työmaiden kuljetuksista toimii sähköllä, biokaasulla tai vedyllä. Sopimukselle asetut tavoitteet kannustavat jatkossakin kehittämään toimintaa ja rakentamaan yhteistyötä tutkimuslaitosten sekä yrityskentän kanssa.

Päästöttömät työmaat -sopimus solmittiin työmailla syntyvien päästöjen vähentämiseksi. Sopimus voi auttaa taakanjakosektorin päästöjen vähentämistä.

Ympäristöministeriö, Senaatti-kiinteistöt sekä Espoo, Helsinki, Turku ja Vantaa solmivat vuonna 2020 vapaaehtoisen sopimuksen. Myöhemmin mukaan ovat liittyneet Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy ja Helen Oy. Ympäristöministeriön tukena sopimuksen toimeenpanossa toimii valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisen osaamiskeskus KEINOn kautta. 

Ympäristöministeriöllä on sitoutunut toteuttamaan väliarvioinnit kaikista vapaaehtoisista sopimuksista. Näin voidaan seurata toimien vaikuttavuutta ja tuloksia sekä arvioida, miten toimet etenevät sopimuksen loppukauden aikana. Päästöttömät työmaat -sopimuksen väliarviointi tehtiin Yrkeshögskolan Novia, byggmästare (YH)/rakennusmestari –tutkinnon opinnäytetyönä, yhteistyössä KEINO-osaamiskeskuksen kanssa

Lisätietoja:

Salla Koivusalo
Erityisasiantuntija 
[email protected]
puh. 0295250289