Hyppää sisältöön
Media

Moni uusi kunta lähtee kehittämään ilmastotyötään

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 30.8.2023 13.22
Tiedote

Ympäristöministeriö on myöntänyt 29 hankkeelle avustusta ilmastosuunnitelman valmisteluun, ja näissä hankkeissa on mukana yhteensä 63 kuntaa. Huhtikuussa avatussa avustushaussa jaettiin yhteensä 2,6 miljoonaa euroa.

Valtionavustusta myönnettiin kunnille, joilla ei ole olemassa olevaa ilmastosuunnitelmaa tai joiden suunnitelma on vanhentunut. Avustusta myönnettiin enintään 45 000 € per kunta.

Kunnissa tehdään tärkeää työtä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Kunnat vastaavat alueillaan muun muassa kaavoituksesta, maankäytöstä, liikennesuunnittelusta, energiayhtiöiden omistajaohjauksesta, monien rakennusten lämmitystapavalinnoista, koulutuksesta ja julkisista hankinnoista. Kunnat pystyvät vaikuttamaan myös kunnan asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen mahdollisuuksiin vähentää päästöjään omassa toiminnassaan.

Kuntien ilmastosuunnitelmien katsotaan tukevan ilmastotyöhön sitoutumista ja toimenpiteiden toteuttamista. Toimien vaikutusten arviointi on useimmiten osa ilmastosuunnitelmien valmistelua. Vaikutusten arvioinnin avulla kunta voi saada tietoa siitä, mitkä toimet ovat kustannustehokkaita tai jopa taloudellisesti kannattavia.

Nyt päättynyt avustushaku oli osa ilmastolaissa kunnille asetettua velvoitetta laatia ilmastosuunnitelma. Velvoite ja sen myötä tuleville vuosille varattu rahoitus on tarkoitus perua osana hallituksen tavoitetta vahvistaa julkista taloutta.

Avustuksen saaneet kunnat voivat kuitenkin toteuttaa hankkeen suunnitelmiensa mukaan. 

”Kuntien ilmastotyön vauhdittaminen on meille edelleen tärkeää. Vaikka uutta avustushakua ei pystytä mahdollisesti enää järjestämään, toivottavasti kunnat löytäisivät vaihtoehtoisia rahoituskanavia, kuten alueellisen EAKR-rahoituksen”, toteaa erityisasiantuntija Miia Berger.

Hiilineutraali Suomi on yksi Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ohjelman teemoista. Rahoitukseen ja avustushakuun voi tutustua Rakennerahastot-verkkosivuilla

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija
Miia Berger
ympäristöministeriö
p. 0295 250 265
[email protected]