Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Ohisalo: EU:n luonnon tilan parantamista koskeva lainsäädäntöehdotus on odotettu ja tarpeellinen luontokadon pysäyttämiseksi

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 22.6.2022 14.50
Tiedote

Euroopan komissio on tänään julkaissut lainsäädäntöehdotuksen luonnon tilan parantamisen tavoitteista. Esitys huomioi luontokadon pysäyttämisen kiireellisyyden.

“Luontokadon pysäyttämisellä on kiire. Komission esitys ohjaa EU-maita tekemään entistä tehokkaammin toimia luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Ehdotetut velvoitteet ovat vaativia, mutta tässä maailman ajassa tarvitsemme kunnianhimoista politiikkaa luonnon turvaamiseksi”, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo sanoo.

Euroopan komission lainsäädäntöaloitteessa on kyse laajamittaisesta elinympäristöjen ja lajiston tilan parantamisesta. Se käsittelee suurelta osin olemassa olevan yhteisölainsäädännön toimeenpanon tehostamista. Ehdotuksessa esimerkiksi asetetaan aikataulu luonto- ja lintudirektiivin lajien ja luontotyyppien tilan parantamiselle. Aloite velvoittaa ennallistamaan ja hoitamaan luonto- ja lintudirektiivien mukaisia luontotyyppejä, joiden ei arvioida olevan hyvässä tilassa, ja välttämään näiden luontotyyppien lisäheikennystä.

Aloitteessa esitetään olemassa olevan lainsäädännön tehostamista, mutta myös luonnon tilaa koskevia tavoitteita laajemmin suojelualueilla ja niiden ulkopuolella. Tavoitteita ja toimia esitetään kaupunkien luonnolle, virtavesille, merille, pölyttäjien suojelulle, maatalousalueille ja talousmetsille. Aloitteessa on mukana myös maankäyttösektorin ilmastotoimien näkökulmasta merkittäviä tavoitteita.

”Meillä Suomessa on paljon kokemusta elinympäristöjen ennallistamisesta ja hoidosta. Hyvä esimerkki on Helmi-ohjelma, jonka avulla esimerkiksi ennallistamme soita ja kunnostamme lintuvesiä, metsiä ja rantaluontoa. Ohjelma on ollut erittäin suosittu, mikä osoittaa, että suomalaisilla on paljon intoa ja tahtoa luonnon tilan parantamiseksi”, ministeri Ohisalo sanoo.

”Suomessa on kokemusta luonnontilan parantamisesta monimuotoisuuden kannalta vaikuttavimmissa kohteissa. Meidän toiveemme on, että jäsenmaille jätetään riittävästi liikkumavaraa siihen, miten toimenpiteet kohdennetaan ja priorisoidaan. Näin voimme varmistaa, että taklaamme luontokatoa siellä, missä toimet auttavat kaikista parhaiten”, Ohisalo linjaa.

Ehdotuksessa jäsenmaat vastaavat toimeenpanon kustannuksista. Ehdotus ei esitä uusia rahoituskanavia toimeenpanoon, mutta siinä todetaan, että EU:n rahastojen ja ohjelmien kautta voidaan rahoittaa elinympäristöjen tilaa parantavia toimenpiteitä.

Luonnon tilan parantamisen tavoitteita koskeva lainsäädäntöehdotus on osa EU:n vuoteen 2030 ulottuvaa biodiversiteettistrategiaa. Edellisen, vuoteen 2020 ulottuvan biodiversiteettistrategian tavoitteita ei saavutettu jäsenmaiden vapaaehtoisin toimin. Komissio katsoo, että unionin tason oikeudellisesti sitovat tavoitteet ovat välttämättömiä luontokadon pysäyttämiseksi.

Lisätietoja:

Sameli Sivonen
Ministeri Ohisalon erityisavustaja (ministerin haastattelupyynnöt)
p. 050 406 6855
[email protected]

Antti Heikkinen
Ministeri Ohisalon erityisavustaja
p. 050 348 1406
[email protected]

Olli Ojala (30.6. saakka)
ympäristöneuvos
p. 0295 250 039
[email protected]

Leila Suvantola (1.7. alkaen)
lainsäädäntöneuvos
p. 0295 250 433
[email protected]