Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Mikkonen otti vastaan Evon tiedekansallispuistoa selvittäneen alueellisen työryhmän raportin

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 30.6.2021 14.02
Tiedote

Helsingin yliopiston asettama alueellinen työryhmä on marras- ja kesäkuun välillä valmistellut ympäristöministeriön toimeksiannosta esitystä Evon kansallispuistosta, joka ottaisi huomioon luonnonsuojelulain kansallispuistosäännökset, alueen toimijoiden tarpeet sekä tiedekansallispuiston erityistarpeet. Tavoitteena oli tehdä esitys, jonka pohjalta ministeriö voisi ryhtyä valmistelemaan kansallispuistolakia. Työryhmä luovutti tänään esityksensä ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselle.

”Haluan kiittää työryhmää selvityksestä ja eri vaihtoehtojen tutkimisesta. Tutustumme ympäristöministeriössä selvitykseen ja arvioimme, kuinka etenemme. Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi on tärkeää, että myös kansallispuistoverkostoa kehitetään. Tähän hallitus on sitoutunut ohjelmassaan”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Alueellinen työryhmä selvitti, kuinka tiedekansallispuisto olisi luotavissa suomalaiseen lainsäädäntöön sekä millaisin edellytyksin Evon kansallispuisto voitaisiin perustaa. Työryhmän tavoitteena oli ehdottaa kansallispuistolle rajaus, joka ottaisi huomioon Evolla toimivien tahojen aluetarpeet sekä mahdollistaa hirven kaadon puiston ulkopuolella. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut varadekaani, ympäristömuutoksen professori Atte Korhola Helsingin yliopistosta. Työryhmässä on ollut edustettuna eri tahoja ja se on kuullut alueen toimijoita. Työryhmässä on ollut pysyvä asiantuntija ympäristöministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä sekä opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Evon valtion omistama metsäalue Kanta-Hämeessä on eteläsuomalaisittain poikkeuksellisen laaja, yhtenäinen ja paikoin luonnontilainen vanhojen boreaalisten metsien alue. Evon metsät tarjoavat elinympäristöjä erityisesti lahopuulla ja palaneella puulla elävälle uhanalaiselle lajistolle. Alueella on paljon muutakin kuin metsäluontoa: harjuja, useita pikkujärviä ja -lampia, pikkusoita ja virtavesiä sekä perinneympäristöjä. Talousmetsiäkin alueella on, mutta kansallispuistossa ei enää tehtäisi hakkuita. Metsät jätettäisiin jatkossa kehittymään luontaisesti tai niiden monimuotoisuutta edistettäisiin aktiivisin toimin.

Kansallispuistoesityksistä jatkotyössä Salla ja Evo

Ympäristöministeriön kansallispuistoselvityksen pohjalta viidestä aloitteesta jatkovalmisteluun valikoituivat viime vuoden lopulla Sallatunturi Sallan kunnassa ja Evon metsäalue Hämeenlinnan kaupungissa. Valtioneuvosto antoi aiemmin kesäkuussa eduskunnalle esityksen laiksi Sallan kansallispuistosta. Kansallispuisto perustettaisiin pääosin kunnassa sijaitsevalle valtion omistamalle Sallatunturin luonnonsuojelualueelle. Tavoitteena on, että laki Sallan kansallispuistosta tulisi voimaan tämän vuoden aikana.

Lisätietoja:

Antti Heikkinen, ministeri Mikkosen erityisavustaja, p. 050 348 1406, [email protected]
Jukka-Pekka Flander, ympäristöneuvos, p. 0295 250 064, [email protected]