Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Mikkonen Montrealin pöytäkirjan osapuolikokoukseen Roomaan – agendalla kestävien kylmäketjujen osuus ilmastokriisin ja ruokahävikin vastaisessa taistelussa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 6.11.2019 8.59
Tiedote

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen edustaa Suomea ja EU:ta Montrealin pöytäkirjan osapuolikokouksessa Roomassa 7.11. Kokouksessa keskustellaan siitä, miten kylmälaitteissa käytettyjen HFC-yhdisteiden rajoittamisella voidaan vaikuttaa ruokahävikin ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

”Montrealin pöytäkirja on ympäristönsuojelun menestystarina. Se on ainoa kansainvälinen ympäristösopimus, jonka osapuolia ovat kaikki maailman maat. Tulokset puhuvat puolestaan: otsonikerrosta heikentävien aineiden käyttö on vähentynyt yli 98 prosenttia ja otsonikerros toipuu. Päätös fluorihiilivetyjen käytön vähentämisestä on tärkeä seuraava askel. Se on merkittävimpiä yksittäisiä tekoja maailman keskilämpötilan nousun pysäyttämiseksi,” ministeri Mikkonen sanoo.

1.1.2019 tuli voimaan Montrealin pöytäkirjaan tehty lisäys, ns. Kigalin muutos, jolla rajoitetaan voimakkaina kasvihuonekaasuina tunnettujen fluorihiilivetyjen (HFC-yhdisteet) tuotantoa ja käyttöä. Montrealin pöytäkirjan linjaamilla uusilla toimilla arvioidaan estettävän yli 70 gigatonnia vastaavat hiilidioksidipäästöt vuoteen 2050 mennessä. Fluorihiilivetyjä käytetään erityisesti kylmä- ja ilmastointilaitteissa.

Roomassa keskustellaan siitä, miten fluorihiilivetyjen käytön vähentäminen edistää kestäviä kylmäketjuja ja siten ruokahävikin vähentämistä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Montrealin pöytäkirjalla on merkittävä rooli kestävien kylmäketjujen kehittämisessä. Kun HFC-yhdisteiden käyttöä rajoitetaan, vähenevät suorat kasvihuonekaasupäästöt. Samalla edistetään alhaisen ilmaston lämmityspotentiaalin teknologioita ja lisätään kylmälaitteiden energiatehokkuutta.

”Jopa kolmannes ihmisille tuotetusta ruoasta päätyy hävikiksi. Meillä Suomessa hävikki syntyy useimmiten kotitalouksissa, mutta kehittyvissä maissa paljon aiemmin, jo alkutuotannossa tai puutteellisessa kylmäkuljetuksessa. Kun kehitämme kestäviä ja luotettavia kylmäketjuja vastaamme siten kahteen merkittävään haasteeseen: nälänhätään ja ilmastokriisiin. Peräänkuulutankin kiertotalousajattelua myös ruoan suhteen. Etsitään yhdessä keinoja, joilla materiaalit voidaan hyödyntää tehokkaasti ja kestävästi,” summaa ministeri Mikkonen.

Montrealin pöytäkirja

1980-luvulla havaittu otsoniaukko herätti huolen otsonikerroksen ohenemisesta ja sen aiheuttamasta uhasta maapallolle. Otsoniaukon aiheuttajaksi paljastuivat yleisesti käytössä olleet CFC-kaasut, eli pääasiassa jäähdytyslaitteiden freonit, sekä sammutuslaitteistoissa käytetyt halonit. Vuonna 1987 maailman maat sopivat näiden kaasujen tuotannon ja käytön lopettamisesta Montrealin pöytäkirjassa. Otsonikerrosta heikentävien aineiden käyttö on sittemmin vähentynyt yli 98 %.  Otsonikerrosta tuhoavien aineiden korvaajiksi tulleet HFC-aineet sovittiin otettavaksi mukaan Montrealin pöytäkirjaan ns. Kigalin muutoksella vuonna 2016. HFC-yhdisteet ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja, joiden käyttö erityisesti kehittyvässä maailmassa kasvaa räjähdysmäisesti kylmä- ja ilmastointilaitteiden yleistymisen myötä.

Lisätietoja:

Ministerin erityisavustaja Antti Heikkinen, +358 50 348 1406, [email protected]

Neuvotteleva virkamies Eeva Nurmi, puh. +358 295 250 209, [email protected]

Krista Mikkonen