Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Ministeri Mikkonen luotsaa pohjoismaisten ympäristö- ja ilmastoministerien keskustelua luonnon köyhtymisen pysäyttämisestä

Ympäristöministeriö
12.5.2021 9.12
Tiedote

Pohjoismaiset ympäristö- ja ilmastoministerit kokoontuvat 12.5. keskustelemaan ratkaisuista luontokatoon. Kokouksen puheenjohtajana toimii Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Pohjoismaat valmistautuvat lokakuussa Kiinan Kunmingissa järjestettävään YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokoukseen (COP15), jossa maailman maiden on määrä sopia uusista tavoitteista luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi.

Pohjoismaiden ministerineuvosto rahoittaa 2020–21 hanketta, jonka tavoitteena on edistää nuorten osallistumista biodiversiteettisopimuksen vuoden 2020 jälkeisen tavoitteiden määrittämiseen. Nuoret esittelevät kannanottonsa ympäristö- ja ilmastoministereille.

”Otamme nuorten viestit vakavasti. Nuorten osallisuus ilmasto- ja biodiversiteettisopimuksien neuvotteluprosesseissa on oikeudenmukaisuuskysymys. Pohjolan on oltava nuorten osallistamisen edelläkävijä. Toivon, että nuoret otetaan jatkossakin aktiivisesti mukaan toimenpiteisiin luontokadon pysäyttämiseksi”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Ministerit käsittelevät kokouksessaan myös julistusta meristä, ilmastosta ja biodiversiteetistä. Julistuksen viesti on, että ilmastonmuutos on otettava paremmin huomioon merten suojelussa, hoidossa ja hyödyntämisessä ja että siihen liittyvää tietopohja on parannettava. Aloitteella on tarkoitus myös viestiä yhteispohjoismaista näkökulmaa lokakuun Kunmingin CBD COP15 -kokoukseen. Pohjoismainen ympäristöministerikokous hyväksyi lokakuussa 2019 Oceans and Climate -julistuksen, joka vahvisti pohjoismaista yhteistyötä liittyen merien ja ilmaston väliseen kytkentään.

Puheenjohtajamaa Suomen aloitteesta ministerit keskustelevat myös siitä, miten luonnon monimuotoisuus voitaisiin paremmin huomioida kansainvälisissä rahoitusjärjestelmissä. Ministerit vaihtavat kokemuksiaan sekä julkisten että yksityisten toimijoiden valmiudesta sisällyttää monimuotoisuusnäkökohdat rahoitustoiminnassaan. Suomi ehdottaa, että Pohjoismaiden ministerineuvosto rahoittaisi selvityshanketta, joka tarkastelisi Pohjoismaiden rahoitusjärjestelmän valmuitta ja välineitä edistää biodiversiteetin suojelua.  

”Luonto ei ole irrallinen osa taloutta. Luonnon parempi huomioiminen lisää myös talouden kestävyyttä. Suuntaamalla rahoitusta oikein, voimme vaikuttaa luonnon tilaan. Pohjoismaat voivat tehdä yhteistyötä rahoituksen suuntaamisessa siten, että luonto huomioitaisiin nykyistä huomattavasti paremmin”, sanoo ministeri Mikkonen.

Lisäksi ministerien agendalla on valmistautuminen Glasgow’n ilmastokokoukseen, pohjoismaisen ministerineuvoston visio vuoteen 2030, globaali muovisopimus (UNEA-5) sekä pohjoismaisen rahoituslaitos Nefcon strategia.

Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2021

Suomi toimii vuoden 2021 pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajana. Suomen puheenjohtajuusohjelma nojautuu Pohjoismaiden ministerineuvoston uuteen visioon, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja yhdentynein alue vuoteen 2030 mennessä. Ympäristöministeriön päävastuulla on kolmevuotinen hanke Rakentamisen kiertotalous, jonka tavoitteena on edistää kiertotaloutta rakentamissektorilla, kehittää ja luoda uusia yhteistyöverkostoja ja viedä Pohjoismaiden hyviä käytäntöjä tehokkaasti käytäntöön. Muita ympäristöministeriön keskeisiä teemoja ovat Barentsin alueen metsäluonnon säilyttäminen sekä kansainvälisten ympäristö- ja ilmastoprosessien edistäminen.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Kaarina Saramäki, puh. 029 525 0362, [email protected]

Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Antti Heikkinen, puh. 050 348 1406, [email protected]