Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Mikkonen kutsuu EU:n ympäristö- ja ilmastoministerit Suomeen ratkomaan kestävyyskriisiä

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 19.6.2019 8.46
Tiedote

Suomi haluaa nostaa kestävyyskriisin ja sen ratkaisut EU-politiikan ytimeen. Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja kiertotalous ovat pääteemoja myös Suomen EU-puheenjohtajakauden epävirallisessa ympäristö- ja ilmastoministerien kokouksessa, joka järjestetään Helsingissä 11.–12. heinäkuuta 2019.

Kokous on toinen Suomen puheenjohtajuuskaudella järjestettävistä epävirallisista ministerikokouksista. Puheenjohtajana toimii ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

"Euroopan tulevaisuuden kannalta on välttämätöntä, että ratkaisemme ilmastokriisin ja pysäytämme luonnon köyhtymisen. Kestävyyskriisin ratkaiseminen vaatii kansainvälistä yhteistyötä ja monipuolisia toimia, kuten kiertotalouteen siirtymistä. EU:n talouden on entistä vahvemmin perustuttava kestävyyteen: ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja uusiutuvien luonnonvarojen säästävään, pitkäikäiseen käyttöön ja kierrätykseen. Euroopalta odotetaan johtajuutta, ja puheenjohtajakaudellaan Suomi haluaa auttaa yhteisten ratkaisujen löytämisessä", sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Ministerit etsivät kansainvälisiä ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja luonnon köyhtymiseen

Torstaina 11. heinäkuuta ministerit keskustelevat EU:n ilmastotavoitteista ja viesteistä YK:n pääsihteerin ilmastohuippukokoukseen syyskuussa sekä kansainvälisten ilmastotavoitteiden kirittämisestä. Päivän toinen keskustelunaihe on luonnon monimuotoisuus. Keskustelun alustaa YK:n apulaispääsihteeri ja luonnon monimuotoisuussopimuksen johtaja Cristiana Pașca Palmer. Ministerit keskustelevat siitä, millaisia raameja ja ajallisia askelmerkkejä EU ajaa luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi. Maailman maat sopivat vuonna 2020 uusista tavoitteista, joilla luonnon köyhtyminen pysäytetään ja luonnon tilaa parannetaan.

Perjantaina 12. heinäkuuta aiheena on kiertotalous, jolloin keskusteluja alustavat kestävän talouden asiantuntija Per Klevnäs sekä EU-komission varapuheenjohtaja, komissaari Jyrki Katainen. Ministerit keskittyvät ratkaisuihin, joita kiertotalous tarjoaa ilmastokriisin ja luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi. Kokouksen päätteeksi ministerit keskustelevat siitä, miten ja mille sektoreille kiertotaloutta tulisi laajentaa.  

Suomen kolmas EU-puheenjohtajuus alkaa heinäkuussa

Suomi on Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana 1.7.–31.12.2019. Suomi toimii puheenjohtajana sekä Brysselissä ja Luxemburgissa pidettävissä neuvoston virallisissa kokouksissa, että Suomessa pidettävissä epävirallisissa ministerikokouksissa. Suomi järjestää kaudellaan kuusi epävirallista ministerikokousta sekä useita virkamiestason kokouksia Helsingissä Finlandia-talossa.

Kestävä kehitys otetaan johdonmukaisesti huomioon puheenjohtajuuskauden järjestelyissä. Kaikki kokoukset on keskitetty pääkaupunkiin Helsinkiin, jotta liikenteen päästöjä syntyisi mahdollisimman vähän. Puheenjohtajakautta varten tuotetaan vain vähän materiaalia ja perinteisistä puheenjohtajakauden tavaralahjoista luovutaan. Lahjoihin varatut rahat käytetään kokonaisuudessaan kokousvieraiden lentojen päästöjen hyvittämiseen.

Puheenjohtaja vie eteenpäin EU:n lainsäädäntötyötä ja politiikka-aloitteita neuvostossa sekä huolehtii EU-asioiden käsittelyn jatkuvuudesta. Puheenjohtaja edustaa neuvostoa suhteissa muihin EU:n toimielimiin, erityisesti Euroopan parlamenttiin ja komissioon.

Helsingin epävirallisia ministerikokouksia seuraamaan haluavien median edustajien on akkreditoiduttava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouksen alkua. Epäviralliseen ympäristö- ja ilmastoministerikokoukseen akkreditoituminen päättyy 27.6.2019.

Lisätietoja

Kansainvälisten asiain neuvos Liisi Klobut, p. +358 295 250 131, [email protected] (epävirallinen ympäristöministerikokous)

Ympäristöneuvos Outi Honkatukia, p. + 358 50 341 1758, [email protected] (ilmastonmuutos)

Ympäristöneuvos Marina von Weissenberg, p. +358 295 250 321, [email protected] (luonnon monimuotoisuus)

Neuvotteleva virkamies Taina Nikula, p. +358 295 250 202, [email protected] (kiertotalous)

Viestintäpäällikkö Riikka Lamminmäki, p. +358 50 5762604, [email protected] (haastattelupyynnöt)