Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Mikkonen: Komission kiertotalouden toimintasuunnitelma merkittävä avaus kestävyyskriisin ratkaisuun – Tärkeää, että tuotteet suunnitellaan kestäviksi ja korjattaviksi

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 11.3.2020 9.27
Tiedote

”Komission tänään julkistama kiertotalouden toimintasuunnitelma on merkittävä avaus kestävyyskriisin ratkaisuun. Siinä on vahva painotus kestävässä tuotesuunnittelussa, mikä on välttämätöntä kiertotalouden edistämiseksi. Jatkossa markkinoille pitää tulla etupäässä tuotteita, jotka on suunniteltu ja valmistettu kestäviksi, korjattaviksi, uudelleenkäytettäviksi ja kierrätettäviksi. Kierrätysraaka-aineiden osuutta tulisi lisätä ja toisaalta vähentää haitallisten aineiden käyttämistä uusissa tuotteissa”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen linjaa.

”Olen tyytyväinen, että komission kiertotalouden toimintasuunnitelmassa on monia asioita, joita nostimme esille Suomen EU-puheenjohtajakaudella, muun muassa tuotesuunnittelu ja kiertotalouden laajentaminen uusille aloille. Siirtymällä kiertotalouteen keskeisillä sektoreille voimme EU:ssa jopa puolittaa teollisuuden kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2050 mennessä. Myös kulutuksen aiheuttama paine luonnolle vähenee, kun luonnonvaroja käytetään viisaammin ja materiaalit kiertävät paremmin”, ministeri Mikkonen sanoo.

Kiertotalouden toimintasuunnitelma suuntaa kiertotalouden painopisteitä EU:ssa tulevina vuosina. Komissio aikoo valmistella direktiivin, joka edellyttäisi kiertotalouden mukaista ekosuunnittelua ympäristön kannalta keskeisissä tuoteryhmissä.

Kuluttajien oikeutta tuotteiden korjaamiseen aiotaan edistää keskittymällä ensin elektroniikka- ja IT-tuotteisiin. Luotettavan ja vertailukelpoisen tiedon välittämiseen yrityksille ja kuluttajille esitetään digitaalisia tuotepasseja. Tavoitteena on varmistaa turvallinen arvoketju kaikille tuotteille, erityisesti akuille. Suunnitelmissa on myös EU:n laajuinen palautusjärjestelmä pienelektroniikalle.

”Kestävien kulutuspäätösten tekeminen täytyy tehdä mahdollisimman helpoksi. Meistä jokainen ansaitsee saada luotettavaa tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista. Lainsäädännön tulee luoda nykyistä vahvemmat raamit kestävään tuotesuunnitteluun ohjaamiseksi. Toivon komissiolta konkreettisia ehdotuksia tuotepolitiikkaan mahdollisimman pian”, ministeri Mikkonen sanoo.

Komissio aikoo laajentaa kiertotaloutta uusille aloille. Ohjelman mukaan kiertotalouden toimenpiteet keskitetään paljon resursseja käyttäville aloille kuten rakennus-, tekstiili-, elektroniikka- ja muovialoille.

”Rakennukset pitää suunnitella koko elinkaareltaan resurssitehokkaiksi ja monikäyttöisiksi. Rakennukset ovat materiaalipankkeja. Tiloja ja esimerkiksi purkumateriaaleja tulee hyödyntää entistä paremmin. Lisäksi rakennuksissa käytettävien tuotteiden ja energian vähähiilisyys on tärkeää. Käynnistyvä EU:n rakennustuoteasetuksen muutostyö on tässä tärkeä askel oikeaan suuntaan”, ministeri Mikkonen korostaa.

Tekstiilien osalta komissio aikoo valmistella kokonaisvaltaisen EU:n tekstiilistrategian vuonna 2021. Kannusteita suunnataan innovatiivisten materiaalien, teknologioiden ja liiketoimintamallien kehittämiseen siten, että kestävyys ja kierrätettävyys otetaan jo tuotesuunnittelussa huomioon. Poistotekstiilien erilliskeräys tulee toteuttaa jäsenmaissa vuoteen 2025 mennessä.

EU julkaisi 10.3. myös uuden Teollisuuspoliittisen strategian, jossa kiertotaloudella ja digitalisaatiolla on keskeinen rooli. Toimenpideohjelma ja strategia ovat osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa (Green Deal), jonka tavoitteena on ilmastoneutraali, kilpailukykyinen ja hyvinvoiva Eurooppa.

Lisätietoja:

Eritysasiantuntija Sarianne Tikkanen Sarianne, [email protected], p. +358 295 250042 (kiertotalouden uusi toimintasuunnitelma)

Neuvotteleva virkamies Taina Nikula, [email protected] p. +358 295 250202 (kiertotalouden uusi toimintasuunnitelma)

Yliarkkitehti Harri Hakaste, [email protected], p. +358 295 250 074 (rakentamisen kiertotalous)

Ministerin erityisavustaja Riikka Yliluoma, [email protected], p. +358 295 250 091