Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Mikkonen: Komission biodiversiteettistrategia tärkeä askel luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 20.5.2020 7.55
Tiedote

”Euroopan komission tänään julkistama Euroopan luonnon monimuotoisuuden strategia 2030 on keskeinen osa eurooppalaista vihreän kehityksen ohjelmaa ja siirtymää kohti vihreää taloutta. On välttämätöntä, että lisäämme yhdessä luonnon monimuotoisuustavoitteiden vaikuttavuutta Euroopan laajuisilla politiikkatoimilla, jotka samalla edistävät yhteiskunnan rakenteellista muutosta kohti vähähiilisyyttä”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo. 

Euroopan komission tiedonannon keskeinen viesti on, että toimia luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi tulee kiirehtiä ja toimeenpanon vaikuttavuutta vahvistaa. Strategian pääsisältö kattaa toimet niin luonnonsuojelualueverkoston osalta kuin ekologista kestävyyttä tukevat toimet eri toimialojen osalta. Tavoitteena on parantaa erilaisten maa- ja vesielinympäristöjen ekologista tilaa laajalla ennallistamisohjelmalla. Tiedonanto korostaa yhteiskunnallisten rakennemuutosten välttämättömyyttä. 

”Meidän tulee pystyä ratkomaan monimuotoisuuden heikentymisen syitä. Kaikessa toiminnassa tulee pyrkiä minimoimaan tai kompensoimaan luonnon monimuotoisuudelle aiheutuvat kielteiset vaikutukset. EU tasolla erityisesti yhteisessä maatalous- ja kalastuspolitiikassa tulee ottaa monimuotoisuus nykyistä paremmin huomioon. Kulutuksen haittavaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen tulee vähentää, myös EU:n ulkopuolella. Sisämarkkinoiden osalta on löydettävä välineitä lisätä yksityisen sektorin roolia monimuotoisuustyössä”, ministeri Mikkonen sanoo.

”Kuten tuore arvio kansallisesta luonnon monimuotoisuuden strategian ja toimintaohjelman toimeenpanosta sekä Suomen lajien ja luontotyyppien uhanalaisuusarviot osoittavat, tekemistä riittää kotimaassakin. Ilahduttavaa arvion tuloksessa oli se, että Suomella on tällä vuosikymmenellä ensimmäistä kertaa hyvät edellytykset muuttaa luonnon köyhtymisen suunta ja ottaa ekologisesti kestävät ratkaisut käyttöön”, ministeri Mikkonen toteaa.

EU:n luonnon monimuotoisuusstrategia 2030 asemoi Eurooppaa YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen neuvotteluihin post-2020 luonnon monimuotoisuuden tavoitteista. Maailman maiden on määrä sopia uusista luonnon monimuotoisuustavoitteista keväällä 2021. Tavoitteet uudistetaan, sillä nykyisiä tavoitteita ei ole saavutettu.

”On erittäin huolestuttavaa, että YK:n biodiversiteettisopimuksen toimeenpano on ollut riittämätöntä. Se on johtanut luonnon tilan heikentymiseen ja lisäksi se osaltaan vaikeuttaa kansainvälisten kestävän kehityksen 2030 ja ilmastoa koskevien tavoitteiden saavuttamista. Strategian mukaan Euroopan tulee johtaa esimerkillä kansainvälisiä luonnon monimuotoisuusneuvotteluja uudelle kaudelle. EU:n luonnon monimuotoisuuden strategia on hyvin linjassa Suomen Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuuskaudella hyväksyttyjen päätelmien kanssa”, ministeri Mikkonen sanoo.

EU:n biodiversiteettistrategia on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa (European Green Deal). EU julkaisi 20.5. myös ruokajärjestelmää koskevan tiedonannon Pellolta pöytään -strategiasta, johon on myös kirjattu toimia luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi maatalouselinympäristöissä.

Lisätietoja: 

Ympäristöneuvos Kristiina Niikkonen, [email protected], 029 525 0198
Ministeri Mikkosen erityisavustaja Antti Heikkinen, [email protected], 050 348 1406

Krista Mikkonen