Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Minister Mikkonen och Forststyrelsen: Nätfiske i områden där det förekommer saimenvikare bör undvikas också i juli

Miljöministeriet
29.6.2021 11.35
Pressmeddelande

Förbudet mot nätfiske i Saimen upphör den 1 juli. Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen och Forststyrelsen uppmanar att också i juli undvika nätfiske i de områden där saimenvikaren oftast bygger bo. Nätfiske är ett centralt hot mot saimenvikaren.

”Vi vädjar till fiskarna: lämna näten i land också i juli. Att saimenvikare dör i samband med nätfiske beror ofta på att människor utgår från att nätfiske i inte längre utgör något hot efter att förbudet mot nätfiske har upphört. Juli är dock en farlig tid för de kutar som fötts på vårvintern. Kutarna är fortfarande små och under sommaren rör de sig mycket omkring när de lär sig fånga fisk. Vi har inte råd att låta näten ta en enda av den starkt hotade vikarens kutar”, säger minister Mikkonen.

Nätfiske bör undvikas inom saimenvikarens förekomstområden också i juli, eftersom cirka 80 procent av de saimenvikare som dör i näten är kutar som väger mindre än 24 kg. Saimenvikarens ungar uppnår i medeltal en vikt på 24 kg i augusti.

”Saimenvikaren lever endast i Finland och endast i sjösystemet Saimen. Den är starkt hotad. Stammen består numera av över 400 individer, av vilka 155–220 är fortplantningsdugliga. Under den senaste tiden har över 80 ungar fötts årligen. Tillsammans kan vi bevara saimenvikarstammen”, säger överinspektör Tero Sipilä på Forststyrelsen. 

”I vår beräknas saimenvikarstammen ha utökats med 86 nyfödda kutar. Enligt den information som Forststyrelsen samlat in vid uppföljningen av saimenvikarstammen har det redan konstaterats att tolv kutar har dött”, säger Lauri Liukkonen, skyddsbiolog på Forststyrelsen.

Mer information:

Tero Sipilä, överinspektör, Forststyrelsen, tfn 0400 659 668, [email protected]

Lauri Liukkonen, skyddsbiolog, Forststyrelsen, tfn 040 1525311, [email protected]

Antti Heikkinen, minister Mikkonens specialmedarbetare, miljöministeriet, tfn +358 295 250 231, [email protected]

Krista Mikkonen