Hyppää sisältöön
Media

Mikä on Suomen suunta? Ympäristöministeriö kutsuu sidosryhmät mukaan laatimaan yhteistä kuvaa alueidenkäytön kehityksestä

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 2.6.2021 9.58
Tiedote

Suomen alueidenkäytölle laaditaan tulevan kahden vuoden aikana kehityskuva, jota päivitetään jatkossa hallituskausittain. Alueidenkäytön kehityskuva tuottaa ajantasaista tietoa alue- ja yhdyskuntarakenteen nykytilasta ja tulevaisuudesta esimerkiksi suunnitelmien ja päätöksenteon tueksi. Ympäristöministeriö pyytää sidosryhmiltä kommentteja ehdotukseen työn käynnistämisestä.

”Ympäristömme muuttuu alati nopeammin ilmastonmuutoksen, kaupungistumisen, väestön ikääntymisen ja digitalisaation myötä. Nyt käynnistyvä työ auttaa meitä varmistamaan, että alueemme kehittyvät niin sosiaalisesti, ekologisesti kuin taloudellisesti kestävään suuntaan”, kuvaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen

Tavoitteena on tarjota ajantasaista tietoa alue- ja yhdyskuntarakenteen muutoksista ja tekijöistä niiden taustalla sekä hahmotella mahdollisia tulevia kehityskulkuja, joihin alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämisessä on varauduttava. Lisäksi työssä laaditaan kehitysehdotuksia seuraavaa hallitusohjelmaa varten. 

Kehityskuvassa pureudutaan esimerkiksi asumisen, elinkeinojen, palvelujen ja liikenteen sijoittumiseen. Valtakunnallisen ja maakunnallisen aluerakenteen lisäksi siinä tarkastellaan kaupunki- ja maaseutujen yhdyskuntarakennetta. 

Ensimmäinen vaikuttamisen paikka on nyt – tuloksista hyötyy koko yhteiskunta 

Ympäristöministeriö on laatinut ehdotuksen alueidenkäytön kehityskuvatyön käynnistämisestä ja pyytää nyt siihen sidosryhmiltä kommentteja. Arvokasta tietoa ovat muun muassa näkemykset työn suunnitellusta sisällöstä, tekotavasta sekä sidosryhmien osallistumismahdollisuuksista. Kaikille avoimeen verkkokyselyyn voi vastata 23.8.2021 saakka. 

Kehityskuvan valmistelu ja sidosryhmäyhteistyö käynnistetään ehdotuksesta saadun palautteen perusteella syksyllä 2021. 

Kehityskuvatyön tuloksia voidaan hyödyntää monilla eri yhteiskunnan sektoreilla sekä hallinnon tasoilla kunnista valtion toimintaan. Se tukee esimerkiksi alueidenkäytön, liikennejärjestelmän, palveluverkon, asumisen ja valtiontalouden suunnittelua. Kehityskuvaa voidaan hyödyntää myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisessa. 

Työ on jatkoa aiemmalle kehityskuvatyölle, ja siinä hyödynnetään valtioneuvoston ja virastojen seuranta- ja ennakointityötä sekä tutkimuslaitosten, yliopistojen ja yritysten osaamista. Kehityskuvan laadinnasta vastaa ympäristöministeriö yhdessä Suomen ympäristökeskuksen, muiden ministeriöiden, virastojen, maakuntien liittojen ja kuntien kanssa.

Kehityskuvan valmistelua pohjaa vuonna 2022 valmistuva valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) hanke Alue- ja yhdyskuntarakenteen mahdolliset tulevaisuudet, PERUS-SKENE. 

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Juha Nurmi, p. 0295 250 181, [email protected] 

Erityisasiantuntija Mika Ristimäki, p. 0295 250 188, [email protected] 

Erityisasiantuntija Timo Turunen, p. 0295 250 303, [email protected]