Hyppää sisältöön
Media

Metsäalan pyöreä pöytä kokoontui keskustelemaan hiilinielujen vahvistamisesta

maa- ja metsätalousministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 2.3.2023 15.37
Tiedote
Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen ja ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo Säätytalolla.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo ja maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen kutsuivat torstaina 2. maaliskuuta koolle metsäalan pyöreän pöydän keskustelemaan metsäsektorin roolista ilmastopolitiikassa. Keskustelun tavoitteena oli kirkastaa yhteistä tilannekuvaa ja löytää ratkaisuja nielujen vahvistamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi.

Pyöreä pöytä kuuli alustukset maa- ja metsätalousministeriöstä, Luonnonvarakeskuksesta, Suomen ympäristökeskuksesta, Metsäbiotalouden tiedepaneelilta ja Ilmastopaneelilta. Alustukset korostivat, että toimia hiilinielujen vahvistamiseksi tarvitaan kiireellisesti, ja osoittivat, että nettonielua voidaan kasvattaa hyvin erilaisilla toimilla.

Hiilelle hinta

Tärkeään rooliin puheenvuoroissa nousi hiilen hinnoittelu ja markkinamekanismien valjastaminen tukemaan myös hiilensidontaa. Keskustelussa korostui tarve sovittaa yhteen ilmasto- ja luontotavoitteita. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman toimeenpanon merkitystä painotettiin – ja pöydän ympärillä peräänkuulutettiin myös valtion strategisten suunnitelmien ja niiden taustalla olevien laskelmien päivittämistä vastaamaan tilannekuvaa.

Pyöreän pöydän keskustelu korosti, että metsät ovat merkittävä osa Suomen taloutta ja biopohjaiset tuotteet tärkeä osa ilmastokriisin ratkaisua. Metsien kasvun lisäämistä ja metsien terveyden ylläpitämistä pidettiin tärkeänä, mutta toisaalta kaivattiin myös hakkuutasojen rajoittamista luonnon ja ilmaston kannalta kestäviksi. Keskeisinä toimina pidettiin muun muassa puutuotteiden jalostusarvon nostamista ja tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin panostamista. Myös teknologisten nielujen rooli nousi esiin. Maaperäpäästöjen vähentämistä jatkuvan kasvatuksen avulla suometsissä pidettiin olennaisena osana maankäyttösektorin ilmastotyötä. Metsänomistajien neuvontaan nielujen vahvistamiseksi ja kasvun lisäämiseksi tulee panostaa vastedeskin.

”Keskustelussa kävi hyvin ilmi, että eri vaihtoehtoja ja ratkaisuja on. Samalla on selvää, että tarvitsemme näkökulmien lähestymistä hiilinielujen omistajien, käyttäjien ja hallinnon ja järjestöjen välillä. Kaikkien näkökulmien yhteensovittaminen ei ole helppo tehtävä, mutta siihen on silti seuraavankin hallituksen tartuttava aktiivisesti”, summasi maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

”Jotta suomalaiset innovatiiviset puupohjaiset ratkaisut menestyvät maailmalla, meidän on yhdessä varmistettava, että myös puuntuotanto on sopusoinnussa metsiemme hiilinielun ja metsäluonnon kanssa. Keskustelua alan tulevaisuudesta ja menestyksen eväistä tarvitaan vastedeskin”, painotti myös ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo.

Metsäalan pyöreään pöytään osallistuivat ministeriöiden virkahenkilöiden lisäksi Hanna Aho Suomen luonnonsuojeluliitosta, Stefan Borgman Metsäalan asiantuntijat ry:stä, Sami Oksa UPM:stä, Harri Huupponen Metsänhoitoyhdistyksestä, Juha Jumppanen Metsä Groupista, Anssi Kainulainen MTK ry:stä, Kaisa Kosonen Greenpeacesta, Jari Kostama Energiateollisuus ry:stä, Anniina Kostilainen Sahateollisuus ry:stä, Harri Laurikka Bioenergia ry:stä, Paula Lehtomäki Metsäteollisuus ry:stä, Jari Liski Ilmatieteen laitokselta, Tommi Maasilta Kuntaliitosta, Juha Niemelä Metsähallituksesta, Mai Suominen WWF:stä, Kimmo Collander Maanomistajain Liitto ry:stä, Mats Nylund SLC:stä, Heli Peltola Itä-Suomen yliopistosta, Sampo Soimakallio Suomen ympäristökeskuksesta, Simo Jaakkola Koneyrittäjät ry:stä, Jyri Seppälä Ilmastopaneelista, Kari Korhonen Luonnonvarakeskuksesta, Jaana Kaipainen Suomen metsäkeskuksesta sekä Pekka Kallio-Mannila Stora Ensolta.

Lisätietoja

Riikka Yliluoma
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
p. 050 414 1682
[email protected]

Lasse Kontiola
Maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja
p. 0400 694 233
[email protected]

Tuomo Kalliokoski
Neuvotteleva virkamies
Ympäristöministeriö
p. 0295 250 053
[email protected]

Erno Järvinen
Metsä- ja bioenergiayksikön päällikkö
Maa- ja metsätalousministeriö
p. 029 516 2150
[email protected]