Hyppää sisältöön
Media

Maankäytön, asumisen ja liikkumisen kehitykselle suuntaviivat myös Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduille

liikenne- ja viestintäministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 29.4.2021 13.31
Tiedote
Kuopion satamamaisema

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusten laajeneminen kolmelle uudelle kaupunkiseudulle on vahvistunut. Valtio sekä Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseudut saivat sopimusneuvottelut päätökseen. Laajenemisen myötä MAL-sopimusten piirissä on 55 prosenttia Suomen asukkaista. Sopimukset tulevat voimaan, kun seudut ja valtioneuvosto ovat hyväksyneet ne.

ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseudut tiedottavat

MAL-sopimukset laaditaan vuosille 2021-2031. Sopimukset vahvistavat kaupunkiseudun kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion välistä yhteistyötä. Sopimuksissa määritellään tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet lähivuosien asuntotuotannolle sekä kestävän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle.

Sopimusten myötä valtio tukee asuntotuotantoa kunnallistekniikka- ja käynnistysavustuksin, joilla lisätään kohtuuhintaisia asuntoja seuduilla. Rakentamisen ilmastopäästöjen vähentämiseksi puurakentamista tuetaan avustuksella, joka on 5 000 euroa uutta asuntoa kohti.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen on tyytyväinen, että kehittäminen valtion ja kaupunkiseutujen yhteistyönä entisestään vahvistuu. "MAL-sopimukset tukevat hiilineutraaliustavoitteitamme, kaupunkiseutujen elinvoimaa ja sujuvan arjen rakentamista", Mikkonen kuvaa. "On hienoa, että Jyväskylä, Kuopio ja Lahti vauhdittavat puurakentamista ja sitoutuvat poistamaan asunnottomuutta. Seudut ovat etunenässä ennakoimassa myös maankäyttö- ja rakentamislain muutoksia ja laativat digitaalista tietoa hyödyntävät kaupunkiseutusuunnitelmat", Mikkonen kiittää.

Kaupunkiseuduilla parannetaan pyöräilijöiden ja kävelijöiden olosuhteita ja joukkoliikenteen palveluita. Lisäksi sujuvoitetaan liikennejärjestelmää ja parannetaan liikenteen turvallisuutta.

”Alueiden ja valtion sopimuksellinen yhteistyö vahvistuu entisestään uusien MAL-sopimusten ansiosta. Kestävä kaupunkiliikenne parantaa elämänlaatua ja edistää ilmastotavoitteita”, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka kiittää. ”Kun MAL-sopimusten konkreettiset toimet toteutetaan, joukkoliikenteestä, kävelystä ja pyöräilystä tulee entistäkin houkuttelevampaa. Se on teko yhdenvertaisuuden ja ympäristön puolesta. Sopimukset ovat myös tärkeä osa 12-vuotista valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, joka tähtää kestävyyteen, tehokkuuteen ja saavutettavuuteen”, Harakka sanoo.

Valtion ja kaupunkiseutujen yhteistyö syvenee

"Jyväskylä on todella tyytyväinen sopimuksen syntymiseen, sillä se syventää entisestään kaupungin ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisessä. Sitoudumme vahvasti siihen, että yhtenä maan kasvukeskuksista sekä merkittävänä liikenteen solmukohtana, tuomme valtakunnalliseen kehittämistyöhön näkökulmia, joilla vahvistetaan koko maan kilpailukykyä ja elinvoimaa", Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto tiivistää.

”Jo MAL-sopimuksen valmisteluprosessi on edistänyt kaupunkiseudun kumppanuutta, aitoa yhteistyötä ja yhteistä tahtotilaa. Uskon, että tämä sama tulee tapahtumaan suhteessa valtioon kumppanuuden noustessa sopimuksen myötä uudelle tasolle. On kehittävää työskennellä yhdessä pitkäjänteisesti myös toisten MAL-sopimuskaupunkien kanssa”, iloitsee Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen.

Lahti on kestävän kaupunkikehityksen edelläkävijöitä ja Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021. Lahden kaupunkiseudulla MAL-sopimus on tärkeä osa hiilineutraalin tulevaisuuden rakentamista ja Lahden kaupungin tavoitteena on hiilineutraalius jo vuonna 2025. Kaupunginjohtaja Pekka Timonen korostaa MAL-sopimuksen merkitystä kestävän kaupunkikehityksen kannalta: ”MAL-sopimus on ollut Lahden seudun tavoitteena jo pitkään. Se vahvistaa asemaamme suurena kaupunkiseutuna ja varmistaa seudun pitkäjänteisen kehittämisen. Tiivis yhteistyö valtion kanssa mahdollistaa myös rohkean etenemisen kestävän kaupunkiseudun kehittämisessä.”

Sopimuksia on tehty vuodesta 2012. Niistä on muodostunut tehokas keino kehittää kaupunkiseutuja pitkäjänteisesti ja kestävästi. Valtio sekä Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseudut solmivat viimeksi MAL-sopimukset lokakuussa 2020. Hallitusohjelma pidensi MAL-sopimukset 12-vuotisiksi ja linjasi, että sopimuksia voidaan laajentaa yli 100 000 asukkaan kaupunkikeskuksiin. MAL-menettelyn jatkamisesta on linjattu myös 12-vuotisessa valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa eli Liikenne 12 -suunnitelmassa, josta valtioneuvosto päätti 15. huhtikuuta 2021.

Mitä seuraavaksi?

Sopimukset käsitellään kuntien poliittisissa elimissä ja valtioneuvostossa, minkä jälkeen sopimukset allekirjoitetaan. Toimenpiteet koskevat erityisesti vuosia 2021-2023 ja sopimukset päivitetään vuoden 2023 loppuun mennessä.

Valtion puolesta sopijaosapuolina ovat ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisätiedot

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen erityisavustaja Timo Juurikkala, p. 0295 250 109, [email protected]
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan erityisavustaja Ilkka Hamunen, p. 0295 342 058 [email protected]
Rakennusneuvos Anna-Leena Seppälä, ympäristöministeriö, p. 0295 250 242 , [email protected]
Neuvotteleva virkamies Leena Sirkjärvi, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0400 339 196, [email protected]
Talous- ja strategiajohtaja Lasse Leppä, p. 050 5999 545, [email protected]
Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen, Kuopion kaupunki, p. 044 7185 501, [email protected]
Kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho, Lahden kaupunki, p. 040 595 4543, [email protected]

Krista Mikkonen Timo Harakka