Hyppää sisältöön
Media

Luontopaneelista riippumaton tutkijapaneeli luonnon monimuotoisuuden edistämiseen – jäsenet haussa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 17.2.2020 9.09
Tiedote

Luontopaneelin toimintaa selkeytetään jakamalla sen tehtävät kahdelle ryhmälle: Suomen luontopaneelille ja kansalliselle IPBES-työryhmälle. Suomen luontopaneelista tehdään riippumaton tutkijapaneeli, joka tukee luonnon monimuotoisuutta koskevaa päätöksentekoa. Aiemmin Luontopaneelissa on ollut sekä tutkijoita että virkahenkilöitä.

Muutoksen jälkeen Suomen luontopaneelista tulee Suomen ilmastopaneelin kaltainen toimia, joka edistää tieteen ja politiikan vuoropuhelua. Luontopaneeli keskittyy jatkossa koostamaan ja tuottamaan luonnon monimuotoisuuden tilaa koskevaa tieteellistä tietoa Suomen päätöksenteon tueksi.

Kansainvälisen luontopaneelin IPBESin toimintaan osallistuminen siirtyy uuden IPBES-työryhmän tehtäväksi. IPBES on riippumaton tieteen ja politiikan rajapinnalla YK:n yhteydessä toimiva kansainvälinen paneeli, joka muun muassa tuottaa tieteellisiä arviointiraportteja planeettamme luonnon tilasta. Kansallinen IPBES-työryhmä tulee koostumaan ministeriöiden, tutkimuslaitosten ja muiden luonnonsuojelun kannalta keskeisten toimijoiden edustajista. Ryhmien välistä yhteistyötä edistetään nimittämällä Suomen Luontopaneelin puheenjohtaja jäseneksi IPBES-työryhmään.

Luontopaneelin ja IPBES-työryhmän toimintamahdollisuuksia on parannettu myös nostamalla niiden rahoitusta merkittävästi.

”Hallitus haluaa tehdä vahvasti tietoon pohjaavaa politiikkaa. Luonnon köyhtymiskriisin ratkaiseminen vaatii vankkaa tietoa eri toimien vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen. Siksi on tärkeää, että Luontopaneelilla on jatkossa mahdollisuus keskittyä tuottamaan tietoa Suomen päätöksenteon tueksi ja paneelille on varattu riittävät resurssit”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Luontopaneeliin haetaan jäseniä eri tieteenaloilta

Ympäristöministeriö on lähettänyt yliopistoille ja tutkimuslaitoksille pyynnön ehdottaa jäseniä Luontopaneeliin. Paneelin jäsenillä tulee olla tohtorin tutkinto paneelin tehtäviin soveltuvalta alalta, aktiivinen rooli tutkimuksessa, kyky työskennellä osana monitieteistä tiimiä ja välittää tietoa tutkimuksen ja päätöksenteon välillä sekä aikaa osallistua paneelin toimintaan aktiivisesti. Paneeliin haetaan kattavaa edustusta eri tieteenaloilta. Hakemukset tulee toimittaa ministeriöön 20.03.2020 mennessä.

Pyyntö nimetä jäsen ja varajäsen kansallisen IPBES-työryhmään on lähetetty ministeriöille, tutkimuslaitoksille ja muiden luonnonsuojelun kannalta keskeisten tahojen edustajille. Ehdotukset tulee lähettää ministeriöön 20.03. mennessä.

Luontopaneelin tehtävät on suunniteltu kirjattavan luonnonsuojelulakiin lain uudistuksen yhteydessä. Vuodenvaihteessa käynnistyneen luonnonsuojelulain uudistuksen on määrä valmistua vuoden 2022 alussa.

Luontopaneeli toiminut vuodesta 2015 asti

Ympäristöministeriö on asettanut Luontopaneelin ensimmäistä kertaa vuonna 2015. Luontopaneelin tavoitteena on ollut kansainvälisen IPBESin tapaan vahvistaa vuorovaikutusta tieteellisen tiedon ja päätöksenteon välillä. Lisäksi paneeli on osallistunut IPBESin toimintaan ja edistänyt sekä seurannut tutkijoiden sekä muiden asiantuntijoiden osallistumista IPBES-työhön kansallisesti ja kansainvälisesti.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Suvi Borgström, [email protected], p. 0295 250 342

Ministerin erityisavustaja Antti Heikkinen, [email protected], p. 050 348 1406