Hyppää sisältöön
Media

Luonnonsuojelulakia tarkentava asetus hyväksytty

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 30.11.2023 14.55
Tiedote

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt luonnonsuojeluasetuksen. Luonnonsuojeluasetuksen päivittäminen on osa luonnonsuojelulain uudistusta. Uusi luonnonsuojelulaki tuli voimaan 1. kesäkuuta.

Merkittäviä muutoksia uudessa asetuksessa ovat uudet säännökset, jotka koskevat luonnon monimuotoisuusstrategian ja toimintaohjelman laatimista sekä tiukasti suojeltavien luontotyyppien määritelmiä. Myös suojeltujen luontotyyppien määritelmiä on tarkennettu.

Asetuksesta poistetaan sellaisia säännöksiä, jotka luonnonsuojelulain uudistuksessa sisällytettiin asetuksen sijasta luonnonsuojelulakiin. Esimerkiksi rauhoitettujen lajien liitteestä poistetaan matelijat ja sammakkoeläimet, jotka on rauhoitettu uudella luonnonsuojelulailla. Euroopan unionin tiukkaa suojelua edellyttäviin Suomessa esiintyviin lajeihin lisätään kaksi uutta ja poistetaan yksi lepakkolaji sekä lisätään luontodirektiivissä mainitut Suomessa esiintyvät kasvilajit.

Luonnonsuojelulaki turvaa luonnon monimuotoisuutta

Uusi luonnonsuojelulaki tuli voimaan 1. kesäkuuta 2023. Uutta luonnonsuojelulaissa on esimerkiksi luontotyyppien suojelun vahvistaminen tiukalla suojelulla, vapaaehtoinen ekologinen kompensaatio ja varovaisuusperiaate. Lain nojalla annetaan eri asetukset luontopaneelista, luonnonsuojelun tietojärjestelmästä ja vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta.

Luonnonsuojelulaki on yksi tärkeimmistä keinoista turvata Suomen luonnon monimuotoisuutta. Lain tavoitteet ovat luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen, ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistäminen, luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävän käytön tukeminen, kansalaisten luonnontuntemuksen ja ympäristötietoisuuden lisääminen sekä luonnontutkimuksen edistäminen.

Lisätietoja

Roosa Kellokoski
erityisasiantuntija
p. 0295250260
[email protected]