Hyppää sisältöön
Media

Luonnonsuojeluasetuksen luonnos lausuntokierrokselle

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 17.3.2023 15.13
Tiedote

Ympäristöministeriö on valmistellut luonnoksen uudesta luonnonsuojeluasetuksesta. Asetus annetaan uuden luonnonsuojelulain nojalla, ja sen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian uuden luonnonsuojelulain jälkeen. Asetus on lausunnoilla 17.3.–28.4.2023.

Luonnonsuojeluasetus tarkentaa uuden luonnonsuojelulain säännöksiä. Yksi merkittävimmistä muutoksista on erityisesti suojeltujen ja tiukasti suojeltujen luontotyyppien määritelmien tarkentaminen. 

Uuden asetuksen säännökset vastaavat osittain nykyisin voimassa olevaa asetusta. Nykyistä asetusta vastaavat muun muassa pykälät, jotka koskevat luonnonsuojeluohjelman sisältöä ja ilmoittamista Natura 2000 -alueisiin vaikuttavista toimenpiteistä. Pykälää luonnonsuojelualueista maksettavista korvauksista tarkennetaan niin, että maksettavan korvauksen jaksottamisen alaraja nousee. Asetuksesta poistetaan useita säännöksiä, koska ne sisältyvät uuteen luonnonsuojelulakiin.

Rauhoitettujen lajien liitteestä poistetaan matelijat ja sammakkoeläimet, jotka on rauhoitettu uudella luonnonsuojelulailla.  Euroopan unionin tärkeinä pitämiin Suomessa esiintyviin lajeihin lisätään kaksi uutta ja poistetaan yksi vanha lepakkolaji sekä lisätään luontodirektiivissä mainitut Suomessa esiintyvät kasvilajit. 

Asetukseen lisätään uudet säännökset, jotka koskevat luonnon monimuotoisuusstrategian ja toimintaohjelman laatimista ja toistuvasti samaa pesää käyttävien lajien tunnistamista.

Uusi luonnonsuojelulaki tulee voimaan 1. kesäkuuta 2023, ja luonnonsuojeluasetus mahdollisimman pian tämän jälkeen. 

Lisätietoja:

Roosa Kellokoski
Erityisasiantuntija
p. 0295250260
[email protected]

Leila Suvantola
lainsäädäntöneuvos
p. 0295250433
[email protected]