Hyppää sisältöön
Media

Luonnon virkistyskäytön strategian laadinta on alkanut

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 21.1.2021 15.31
Tiedote

Ympäristöministeriö on käynnistänyt luonnon virkistyskäytön strategian laadinnan. Tavoitteena on tuoda luonnon virkistyskäytön hyötyjä suomalaisten tietoon ja käyttöön. Lisäksi selkeytetään luonnon virkistyskäytön edistämisen rooleja yhteiskunnassamme. Strategian on määrä valmistua vuoden 2021 aikana.

”Luonnossa liikkuminen on meille suomalaisille yhteinen asia. Viimeistään koronapandemian tuoma ulkoiluinto on osoittanut meille lähiluonnon merkityksen. Luonto on todellinen henkireikä sekä virkistyksen ja ilon lähde. Tutkimusten mukaan luonnossa liikkuminen kohentaa mielialaa, palauttaa suorituskykyä ja auttaa stressistä palautumisessa. Uudella virkistyskäyttöstrategialla haluamme tuoda näitä hyötyjä entistä laajemmin suomalaisten tietoon ja käyttöön”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.   

Luonnon virkistyskäytön strategia on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Strategia laaditaan tämän vuoden aikana ja sen toimet ulottuvat vuoteen 2030 saakka.

Tutkimusten mukaan luonnon läheisyys lisää liikkumista luonnossa. Jos esimerkiksi lähimetsä on helposti saavutettavissa, siellä käydään enemmän. Virkistyskäyttöstrategian tietopohjaa luo luonnon virkistyskäytön inventointi, jonka Luonnonvarakeskus LUKE toteuttaa kymmenen vuoden välein. Tällä hetkellä on meneillään kolmas inventointi. Se antaa tietoa siitä, miten suomalaisten luonnossa liikkuminen on muuttunut. Selvityksen mukaan ulkoilun suosio näyttää säilyneen korkeana: lähes kaikki suomalaiset (96 %) harrastavat ulkoilua. Koronapandemia on lisännyt suomalaisten innostusta liikkua lähiluonnossa.

Strategia tehdään laajan toimijajoukon kanssa

Ympäristöministeriö kutsuu keskeisiä sidosryhmiä mukaan valmistelemaan virkistyskäyttöstrategiaa. Näihin lukeutuu muita ministeriöitä, viranomaisia, järjestöjä ja tutkimuslaitoksia. Strategiaa työstetään kevättalvesta alkaen teemakohtaisissa työpajoissa. Lisäksi keväällä käynnistetään kaikille avoin verkkokysely. Näin myös kansalaisille varataan mahdollisuus kommentoida strategiatyötä ja tehdä siihen ehdotuksia.

Luonnon virkistyskäytön strategia liittyy moneen olemassa olevaan valtionhallinnon strategiaan ja ohjelmaan. Näitä ovat esimerkiksi Liikuntapoliittinen selonteko, Kansallinen metsästrategia, Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen 2030 -periaatepäätös, Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma sekä Suomen matkailustrategia.

Strategiatyöhön ohjaamiseen osallistuu seitsemän eri ministeriötä, Metsähallitus Luontopalvelut, ELY-keskusten ympäristövastuualue, Kuntaliitto, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto sekä Ulkoilufoorumi, jonka 17:ä jäsenjärjestöä edustaa Suomen Latu.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Matti Nieminen, p. 0295 250 001, [email protected]

Ministerin erityisavustaja Antti Heikkinen, p. 050 348 1406, [email protected]