Hyppää sisältöön
Media

Remissbehandling: Förslag om att slopa annuitetsjustering av aravalån för 2023

miljöministeriet
Utgivningsdatum 15.11.2022 10.54 | Publicerad på svenska 15.11.2022 kl. 12.01
Pressmeddelande

Miljöministeriet bereder en temporär ändring av aravaförordningen. Enligt förslaget ska annuiteterna för aravalån för hyres- och bostadsrättshus, som beviljats ur Statens bostadsfond, inte justeras 2023. Annuiteterna ska således vara på samma nivå som 2022. Ändringen syftar till att lätta på det exceptionella kostnadstrycket på boendet.

De följande justeringarna av annuiteterna för aravalån baserar sig på förändringen i konsumentprisindexet i juli 2022. Förändringen i konsumentprisindexet var 7,8 procent, vilket innebär betydligt högre justeringar än tidigare. Samtidigt ökar kostnaderna för fastighetsskötsel och de boendes levnadskostnader på grund av problemen med tillgången på energi och den ökande inflationen som orsakats av det anfallskrig som Ryssland inledde mot Ukraina i februari 2022.

"Aravalånen spelar en viktig roll med tanke på boende till rimligt pris. Nu när levnadskostnaderna stiger och även boendet utsätts för ett allt större tryck vill vi avstå från att göra en indexjustering i annuiteterna för aravalånen. På detta sätt når hjälpen bokstavligen rätt adress", säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Det är fråga om en engångsåtgärd i en exceptionell situation där fastighetsskötseln och därmed även boendekostnaderna i många avseenden utsätts för kostnadstryck. Enligt förslaget ska åtgärden genomföras genom en tillfällig ändring av paragraf 35 i aravaförordningen.
Lån har beviljats ur Statens bostadsfond 1994–2007 med stöd av aravalagen. För närvarande uppgår lånekapitalet till cirka 2,4 miljarder euro, och det finns totalt 680 låntagare. Tre fjärdedelar av lånen hänför sig till hyreshus och en fjärdedel till bostadsrättshus. Mottagarna av hyresbostadsaravalån och aravalån för bostadsrättshus är kommuner och andra offentliga samfund samt allmännyttiga samfund eller deras dotterbolag.

Största delen av lånestocken består av annuitetslån. Annuitetslånet återbetalas två gånger om året som annuiteter i vilka amorteringarna och räntan ingår. Statskontoret justerar alltid annuiteterna i början av mars. Enligt aravalagen får räntan, amorteringarna eller annuiteterna inte resultera i oskäligt höga boendeutgifter för de boende.

Den temporära ändringen av aravaförordningen som är på remiss avses träda i kraft den 1 mars 2023 och avses gälla till den 29 februari 2024.

Ytterligare information

Matleena Haapala
lagstiftningsråd
0295 250 332
[email protected]

Maria Ohisalo