Hyppää sisältöön
Media

Lausuntokierros: aravalainojen vuosimaksutarkistuksista esitetään luovuttavan vuonna 2023

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 15.11.2022 10.54
Tiedote

Ympäristöministeriö valmistelee väliaikaista muutosta arava-asetukseen. Valtion asuntorahastosta myönnettyjen vuokra- ja asumisoikeustalojen aravalainojen vuosimaksuja ei tarkistettaisi vuonna 2023, ja vuosimaksut pysyisivät siten vuoden 2022 tasolla. Muutoksella halutaan helpottaa asumisen poikkeuksellista kustannuspainetta.

Aravalainojen vuosimaksujen seuraavat tarkistukset perustuvat vuoden 2022 heinäkuun kuluttajahintaindeksin muutokseen. Kuluttajahintaindeksin muutos oli 7,8 prosenttia, mikä tarkoittaisi huomattavasti aiempaa korkeampia tarkistuksia. Samaan aikaan helmikuussa 2022 alkaneista Venäjän sotatoimista Ukrainassa johtuvat energian saatavuusongelmat ja kiihtynyt inflaatio nostavat kiinteistönhoitokustannuksia ja asukkaiden elinkustannuksia.

"Aravalainoilla on tärkeä rooli kohtuuhintaisessa asumisessa. Nyt kun elinkustannukset nousevat ja myös asumiseen kohdistuu kasvavia paineita, haluamme jättää tekemättä aravalainojen vuosimaksujen indeksitarkastuksen. Näin apu menee kirjaimellisesti oikeaan osoitteeseen", ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo korostaa.

Kyse olisi kertaluonteisesta toimenpiteestä poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa kiinteistön hoitoon ja tätä kautta asumiskuluihin kohdistuu monilta osin kustannuspaineita. Toimenpide toteutettaisiin väliaikaisena muutoksena arava-asetuksen 35. pykälään.

Valtion asuntorahastosta on aravalain nojalla myönnetty lainoja vuosina 1994−2007. Lainapääoma on tällä hetkellä noin 2,4 miljardia euroa, ja lainansaajia on yhteensä 680. Lainoista noin kolme neljäsosaa kohdistuu vuokrataloihin ja yksi neljäsosa asumisoikeustaloihin. Vuokra-aravalainan ja asumisoikeustalon aravalainan saajat ovat kuntia ja muita julkisyhteisöjä sekä yleishyödyllisiä yhteisöjä tai niiden omistuksessa olevia tytäryhtiöitä.

Lainakannasta pääosa on vuosimaksulainoja. Vuosimaksulainan takaisinmaksu tapahtuu koron ja lyhennyksen sisältävinä vuosimaksuina kaksi kertaa vuodessa. Valtiokonttori tarkistaa vuosimaksut aina maaliskuun alussa. Aravalain mukaan lainan korko, lyhennys tai vuosimaksu eivät saa johtaa asukkaiden kannalta kohtuuttomiin asumiskustannuksiin.

Lausuttavana oleva arava-asetuksen väliaikainen muutos tulisi voimaan 1.3.2023 ja olisi voimassa 29.2.2024 saakka.

Lisätiedot

Matleena Haapala
lainsäädäntöneuvos
0295 250 332
[email protected]

Tiedotetta muokattu 21.11. Korjattu lainvoimassaolon päättymisaika.