Hyppää sisältöön
Media

Lausunnoille sähköautojen latausmahdollisuuksia ja rakentamisen energiatehokkuutta parantava lakiluonnos

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 3.10.2019 12.55
Tiedote

Ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö tiedottavat.

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jolla sähköautojen latausmahdollisuuksia lisättäisiin merkittävästi ja rakennusten energiatehokkuutta parannettaisiin automaation avulla. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen ja liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin mukaan sähköautoilun osuutta liikenteestä täytyy lisätä, jotta liikenteen päästöt saadaan kuriin. Laki on osa rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutoksen toimeenpanoa.

”On selvää, että sähköautoille täytyy saada nykyistä enemmän latauspisteitä, jotta yhä useampi voi ottaa sellaisen käyttöönsä. Siksi linjasimme ilmasto- ja energiapoliittisessa ministerityöryhmässä, että latauspisteiden määrään esitetään merkittävää lisäystä. Liikenteen sähköistäminen on tärkeä keino, joka vie Suomea kohti hiilineutraalisuutta vuoteen 2035 mennessä”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kertoo.

”Vähä- ja nollapäästöisten autojen kuten sähköautojen osuutta autokannasta on kasvatettava, jotta saavutamme tieliikenteen ilmastotavoitteet. Julkisen latausverkoston lisäksi asuinrakennusten ja työpaikkojen latauspisteiden saatavuus on tärkeässä roolissa liikenteen sähköistämisessä”, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin sanoo.

Lakiluonnoksessa esitettävät säädökset toisivat Suomeen arvioiden mukaan vuoteen 2030 mennessä noin 171 000 latauspistettä sekä latausvalmiuden noin 621 000 pysäköintipaikkaan. Latausvalmius tarkoittaa pysäköintipaikan putkitusta tai kaapelointia niin, että siihen voidaan asentaa latauspiste myöhemmin.

Lisää latausvalmiuksia ja latauspisteitä uusiin, laajasti korjattaviin ja olemassa oleviin rakennuksiin

Lakiluonnoksessa esitetään, että kaikkiin uusiin tai laajasti korjattaviin asuinrakennuksiin, joissa on yli 4 pysäköintipaikkaa, täytyisi tehdä jokaiselle paikalle sähköautojen latausvalmius. Samat vaatimukset koskisivat myös asuinrakennusten pysäköintitaloja. Rakennuksen omistajan tulisi järjestää asukkaalle mahdollisuus latauspisteeseen, mikäli asukas hankkii käyttöönsä sähköauton.

Uusiin tai laajasti korjattaviin, muussa kuin asuinkäytössä oleviin rakennuksiin esitetään seuraavia velvoitteita: Jos pysäköintipaikkoja on yli 10, tulisi latausvalmius asentaa vähintään puoleen pysäköintipaikoista. Lisäksi tulisi asentaa vähintään yksi latauspiste. Jos pysäköintipaikkoja on yli 20, tulisi latausvalmius asentaa vähintään puoleen pysäköintipaikoista ja latauspiste vähintään 10 prosenttiin paikoista.

Uudisrakentamista ja laajoja korjauksia koskevat velvoitteet tulisivat sovellettavaksi vuodesta 2021 lähtien.

Vuoteen 2025 mennessä kaikkiin muussa kuin asuinkäytössä oleviin rakennuksiin, joissa on yli 20 pysäköintipaikkaa, täytyisi asentaa sähköautojen latauspiste vähintään 10 prosenttiin pysäköintipaikoista.

Kaikkien latauspisteiden tulisi olla joko normaalitehoisia tai suuritehoisia. Latauspisteiden lukumäärää koskevat velvoitteet voisi täyttää myös julkisilla latauspisteillä, joista säädetään liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta annetussa laissa.

Lakiluonnoksessa esitettyjen velvoitteiden vaikutusta pieniin ja keskisuuriin yrityksiin selvitetään tarkemmin lausuntokierroksen yhteydessä.

Rakennusten energiatehokkuutta paremmaksi automaatiolla

Lakiluonnoksessa esitetään, että muussa kuin asuinkäytössä oleviin suuriin rakennuksiin, joissa lämmitys- tai ilmastointijärjestelmien nimellisteho on yli 290 kW, täytyy asentaa automaatio- ja ohjausjärjestelmä. Järjestelmä täytyisi asentaa jo olemassa oleviin rakennuksiin vuoteen 2025 mennessä ja uusiin sekä korjattaviin rakennuksiin vuodesta 2021 lähtien.

Automaatio- ja ohjausjärjestelmä parantaa rakennuksen energiatehokkuutta muun muassa seuraamalla ja analysoimalla energian käyttöä sekä paikantamalla mahdollisuuksia rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi.

”Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on tärkeää, sillä niissä kuluu arvioiden mukaan jopa 40 prosenttia Suomen energian loppukäytöstä. Automaatio- ja ohjausjärjestelmien käytön lisääminen suurissa rakennuksissa olisi askel oikeaan suuntaan. Järjestelmän käytöstä tulee selvitysten mukaan rakennuksen omistajalle myös säästöä pitkällä aikavälillä”, ministeri Mikkonen kertoo.

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan, että rakentamisen energiatehokkuusdirektiivin lämmitys- ja ilmastointijärjestelmiin liittyvät velvoitteet toimeenpannaan Suomessa toteuttamalla neuvontatoimia kuten aiemminkin.

Lausuntoja voi antaa 8.11.2019 mennessä lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja, ympäristöministeriö, p. 029 525 0320, [email protected]

Ympäristöneuvos Maarit Haakana, ympäristöministeriö, p. 029 525 0069, [email protected] (sähköautojen latauspisteet ja -valmius)

Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki, ympäristöministeriö, p. 0295 250 114, [email protected] (automaatio- ja ohjausjärjestelmät)

Erityisasiantuntija Eleonoora Eilittä, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 050 309 9189, [email protected] (liikenteen päästövähennykset)

Ministeri Krista Mikkosen erityisavustaja Timo Juurikkala, p. 040 555 4013, [email protected]

Ministeri Sanna Marinin erityisavustaja Pirita Ruokonen, p. 050 911 3099, [email protected]