Hyppää sisältöön
Media

Laki rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta voimaan 1.2.2023 – rahoituksen hakeminen helpottuu

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 19.1.2023 13.58
Tiedote

Valtioneuvosto on tänään antanut asetuksen rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta sekä asetuksen kyseisen lain voimaantulosta. Uusi laki on osa luonnonsuojelulainsäädännön uudistamista. Laki tulee voimaan 1.2.2023.

Lain merkittävin uudistus on avustusjärjestelmä, jolla tuetaan ennaltaehkäisevien toimien toteuttamista ja kehittämistä. Sen tavoitteena on lisätä haitankärsijöiden vaikuttamismahdollisuuksia. Lisäksi tavoitteena on vähentää eläinten aiheuttamia vahinkoja ja tarvetta maksaa korvauksia viljelysvahingoista jälkikäteen. Avustusta voi saada muun muassa erilaisiin passiivisiin karkottimiin, niin sanottujen lintupeltojen perustamiseen, verkkoihin, jotka suojaavat kalankasvatusaltaita lintujen saalistukselta sekä aktiiviseen karkottamiseen.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) voi myöntää avustuksen lisäksi korvausta rauhoitettujen eläinten aiheuttamista viljelys- ja eläinvahingoista sekä pesintään perustuvaa laskennallista tukea vahingoista, joita maakotka aiheuttaa porotaloudelle tai sääksi kalanviljelylaitoksille.

Rahoituksen hakemisen, myöntämisen ja maksamisen menettelyt nopeutuvat

Valtion vastuulle kuuluvat kaikki merkittävät, yli 170 euron suuruiset omaisuusvahingot. Viljelys- ja eläinvahingosta on tehtävä vahinkoilmoitus ELY-keskukselle heti vahingon havaitsemisen jälkeen. Lisäksi ulkopuolisen asiantuntijan tulee arvioida vahingon suuruus. Viljelysvahingoissa arvioinnin tekee kunnan viranomainen. Maakotkan porotaloudelle ja sääksen kalanviljelylaitokselle aiheuttamista vahingoista tukea haetaan vuosittain viimeistään 31 päivänä lokakuuta.

Uudella lailla ja asetuksella on varmistettu, että lain tukijärjestelmä on yhteensopiva valtiontukisääntöjen kanssa. Laki myös keventää rahoituksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen liittyviä menettelyjä.

Korvausta haetaan ELY-keskuksesta. Hakemukset tehdään pääsääntöisesti sähköisten asiointipalvelujen kautta. Ensimmäinen avustushaku rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemistä avataan 21.2.2023. Avustushausta ilmoitetaan ELY-keskuksen verkkosivuilla (ely-keskus.fi).

Lisätietoja:

Hanne Lohilahti
erityisasiantuntija
p. 0295 250 374
[email protected]