Hyppää sisältöön
Media

Utkasten till förordningar om de naturskyddsområden som ska inrättas i Kymmenedalen och Päijänne-Tavasteland sänds på remiss

miljöministeriet
Utgivningsdatum 29.3.2022 9.00
Pressmeddelande

Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkast till förordningar som gäller de naturskyddsområden som ska inrättas i landskapen Kymmenedalen och Päijänne-Tavasteland. Områdena ägs av staten och har redan tidigare reserverats för naturskyddsändamål. Områdena ingår till största delen i olika skyddsprogram och i nätverket Natura 2000. Avsikten är att i Kymmenedalen inrätta 70 naturskyddsområden med en sammanlagd areal på ca 3 400 hektar.

Av skyddsområdena inrättas 10 st. genom förordning av statsrådet. Områdenas sammanlagda areal uppgår till cirka 2 200 hektar. Av naturskyddsområdena inrättas 60 st. genom förordning av miljöministeriet. Dessa har en sammanlagd areal på cirka 1 200 hektar. De naturskyddsområden som ska inrättas är belägna i kommunerna eller städerna Fredrikshamn, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyttis, Vederlax, Itis, Heinola och Lovisa.

Avsikten är att naturskyddsområdet Östra Finska vikens vatten, som är beläget i städerna Kotka, Fredrikshamn och Lovisa samt i kommunerna Pyttis och Vederlax ska inrättas som naturskyddsområde genom en separat förordning av statsrådet.

Tretton av de skyddsområden som ska upprättas ligger i Iitti kommun, som flyttade till Päijänne-Tavastland den 1 januari 2021, och ett av dem i staden Heinola. När förbedelserna startades tillhörde orterna Kymmenedalen.

Naturskyddsområdena inrättas för att på ett mångsidigt sätt skydda myrarna, de gamla skogarna, lundarna samt Kymmene älvs öar och stränder som representerar landskapet Kymmenedalen. De områden som ska omfattas av skyddet bevaras i naturtillstånd. Vid behov kommer man att trygga en störningsfri utveckling hos dessa genom att iståndsätta förändrade naturmiljöer. Naturskyddsområdena stöder friluftsliv, naturaktiviteter, undervisning och forskning.

Jakt i regel förbjuden bortsett från några undantag i de nya naturskyddsområdena

Enligt naturvårdslagen är jakt i regel förbjuden i naturskyddsområdena i Södra Finland. Till exempel älgdrev och jakt på främmande arter är med tillstånd av Forststyrelsen tillåtet i alla de naturskyddsområden som ska inrättas. Genom förordning av statsrådet kan jakt dessutom tillåtas, om det inte äventyrar det syfte som området inrättats för eller inverkar skadligt på annan användning av området.

Jakt på älg, vildsvin, mink och mårdhund ska tillåtas i naturskyddsområden som inrättas i ett område på över hundra hektar. Även jakt på rådjur, tjäder, orre, skogshare och fälthare ska tillåtas i vissa områden.

Inrättandet av naturskyddsområdena har beretts vid miljöministeriet och Forststyrelsen, som har hört olika aktörer i samband med lokala tillställningar och diskussionsmöten. De utkast till förordningar som nu sänds på remiss ingår i en mer omfattande lagberedning som innebär att det på olika håll i Finland inrättas naturskyddsområden som motsvarar en areal på sammanlagt ca 670 000 hektar. Alla områden ägs av staten.

Mer information:

Leila Suvantola
​​​​​​​lagstiftningsråd
​​​​​​​miljöministeriet
​​​​​​​tfn 050 4077 323
[email protected]

Annukka Rasinmäki
​​​​​​​regionchef
​​​​​​​Forststyrelsen, Kustens naturtjänster
​​​​​​​tfn 0206 39 4694
​​​​​​​[email protected]

Editerat den 1 April klockan 16.02: Information om att en del av områdena befinner sig i Päijänne-Tavasteland har tillsats

Emma Kari