Hyppää sisältöön
Media

Kuntien ja alueiden ilmastohankkeille yli 600 000 euroa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 10.3.2020 12.16
Tiedote

Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma on päättänyt avustaa yhteensä 640 000 eurolla 14 hanketta, jotka tähtäävät kuntien ja alueiden ilmastotyön vauhdittamiseen. Haun teemoina olivat kuntaorganisaation sisäinen ilmastojohtaminen, yritysyhteistyö sekä kuntalaisten ilmastotyön edistäminen.

Avustusta pystyi hakemaan esimerkiksi kuntien ilmastoratkaisuiden suunnittelu- tai kampanjatyöhön. Hankkeiden tärkeimmät valintakriteerit olivat hakemusten vaikuttavuus ja yhteydet kunnan jatkuvaan ilmastotyöhön. Kyseessä oli jo toinen ohjelman alainen avustushaku. Rahoituksen taustalla on vuoteen 2030 ulottuvan kansallisen ilmastopolitiikan suunnitelman tavoitteiden toteuttaminen.

”Suomen hiilineutraaliustavoitetta ei voida saavuttaa ilman kuntien ja alueiden sitoutumista. Siksi on hienoa, että ilmastoratkaisut tuntuvat kiinnostavan yhä useampia kuntia. Saimme nyt selvästi viime vuotta enemmän hakemuksia, mukana hakijoissa oli 48 kuntaa ja aluetta”, toteaa Kuntien ilmastoratkaisut –ohjelman projektipäällikkö Olli-Pekka Pietiläinen.

Seuraava haku kuntien ja alueiden ilmastotyön vauhdittamiseksi on tarkoitus avata jälleen vuoden kuluttua.

Valitut hankkeet

Ekokumppanit Oy ym. – Peruskoululuokille suunnattu Ilmastokylä -elämys- ja oppimiskokonaisuus, joka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kaupungin opetustoimen ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Hanke antaa koululaisille kokemuksen, että he voivat aidosti vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa.

Helsinki ym. – Hankkeessa järjestetään alueellisia yhteistyöfoorumeita taloyhtiöille energiatehokkuuden parantamiseksi. Taloyhtiöille tarjotaan tietoa, ohjataan heitä rahoituskanavien pariin ja kuullaan muiden taloyhtiöiden kokemuksia energiatehokkuustoimista.

Imatra ym. – Hankkeessa jalkautetaan Imatran ilmasto-ohjelmaa, ja toteutetaan Lappeenrannan asukkaille ja yrityksille suunnattu ilmastokiertue Etelä-Karjalassa.

Joensuu – Hankkeessa toteutetaan liikkumisen ja siihen liittyvien jakamistalouden kokeiluita etätyötiloja kehittämällä ja hyödyntämällä tehokkaammin tyhjiä tiloja. Hankkeen keskiössä on matalan kynnyksen toiminnan tukeminen ja oppien kerääminen.

Kaarina – Yritysten ilmastotyön edistäminen. Hankkeessa luodaan yritysten välinen yhteistyöverkosto, jossa opastetaan yrityksiä ilmastotoimissa, kehitetään toimien mittaamista sekä edistetään yritysten ilmastotoimien esilletuontia.

Karkkila – Hankkeessa luodaan ilmastojohtamisen malli kaupungille. Hankkeessa laaditaan kestävän kehityksen tiekartta, ilmastobudjetti ja päättäjien ja kuntalaisten ilmastokoulu.

Keski-Suomen liitto – Harvaan asutun maaseudun ilmastotyön edistäminen. Viestintä- ja yhteistyöpainotteisessa hankkeessa tuotetaan tietoa maaseutumaisille kunnille ja niiden kuntalaisille parhaiten istuvista ilmastotoimista, kun järkevänä ratkaisuna ei ole joukkoliikenteen edistäminen.

Kerava ym. – Ilmastovahti-työkalun käyttöönotto Keravalla ja Järvenpäässä. Hanke edistää ilmastosuunnitelmien toimeenpanon edistymisen seurantaa ja näkyvyyttä.

Lapua ym. – Alueen kuntien ilmastoyhteistyö-, ja ilmastojohtamisen hanke. Hankkeessa päivitetään yhteinen ilmastostrategia, kehitetään raportointia, asetetaan kiinteistöille ja ajoneuvoille uusia tavoitteita, kehitetään yritysyhteistyötä ja järjestetään ilmastokoulutuksia.

Muhos ym. – Hankkeessa tehdään selvitys geotermisen lämmön hyödyntämisestä yhdyskuntien energiantuotannossa.

Pietarsaari ym. – Viiden kunnan alueellisessa ilmastoyhteistyöhankkeessa toteutetaan ilmastotoimia suunnitelmien kautta. Yhteistyötä tehdään teemakohtaisten ryhmien kautta.

Porvoo – Hankkeessa kehitetään työmatkaliikkumisen vähäpäästöisyyttä edistävä toimintamalli ja kokeillaan niitä käytännössä.

Päijät-Hämeen liitto ym. – Hankkeessa kannustetaan öljylämmitteisiä kiinteistöjä vaihtamaan vähähiiliseen lämmitysmuotoon. Kiinteistöjen omistajille tarjotaan tietoa vaihtoehdoista, kustannuksista ja saatavista tuista ja palveluista. Lisäksi hankkeessa autetaan alueellista yhteishankintaa.

– Voimaannuttavan ilmastoviestinnän ja -tekojen kehittäminen osana Turun kaupungin Ilmastojoukkue-konseptia. Hankkeessa pyritään vähentämään erityisesti nuorison ilmastoahdistusta ja innostetaan kaikkia kuntalaisia, yrityksiä ja työyhteisöjä ilmastotekoihin positiivisen ja ratkaisukeskeisen ilmastoviestinnän avulla.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Olli-Pekka Pietiläinen, [email protected], p. 0295 250 316

Asiantuntija Miia Berger, [email protected], p. 0295 250 265

Krista Mikkonen