Hyppää sisältöön
Media

Kunnille ja maakunnille tarjolla avustusta vihreän siirtymän investointihankkeiden kaavoitukseen, lupamenettelyyn ja selvityksiin

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 12.9.2022 13.36
Tiedote

Kunnat ja maakuntien liitot voivat hakea ympäristöministeriöltä avustusta vihreää siirtymää edistävien investointihankkeiden kaavoitukseen, lupamenettelyyn ja niihin liittyviin selvityksiin. Haettavana on yhteensä 1,75 miljoonaa euroa. Avustushaku on auki 12.9.–18.10.2022.

Vihreän siirtymän investointihankkeilla tarkoitetaan investointeja, joilla edistetään suoraan tai välillisesti päästövähennyksiä, luonnonvarojen käytön vähentämistä ja kiertotaloutta. Hankkeiden tulee noudattaa ”ei merkittävää haittaa” (Do No Significant Harm, DNSH) -periaatetta. Avustuksen tarkoituksena on nopeuttaa ja tukea vihreän siirtymän investointihankkeiden toteutumista.

Vihreän siirtymän investointihankkeet voivat liittyä muun muassa:

  • energiainfrastruktuuriin
  • uusiutuvaan energiaan ja uusiin energiaratkaisuihin (maa/merituulivoima, suuren kokoluokan aurinkovoima, biokaasu, uusiutuvat liikennepolttoaineet, geolämpö ja lämmön talteenotto)
  • vähähiiliseen vetyyn sekä hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen
  • teollisuuden prosessien suoraan sähköistämiseen ja vähähiilistämiseen
  • keskeisten materiaalien ja teollisuuden sivuvirtojen uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen.

Avustuksella voidaan kattaa enintään 70 prosenttia kaavoituksen, lupamenettelyn ja niihin liittyvien selvitysten laatimisesta aiheutuvista kuluista.

Puoli miljoonaa euroa haettavana olevasta määrärahasta on peräisin Euroopan unionin NextGenerationEU -elpymis- ja palautumistukivälineestä (Recovery and Resilience Facility, RRF), jonka kansallisesta käytöstä on linjattu Suomen kestävän kasvun ohjelmassa.

Avustuksella edistetään vihreää siirtymää ja hallitusohjelman tavoitteita Suomen hiilineutraaliudesta vuonna 2035.

Lisätietoja:

Soile Hartikka
Asiantuntija
p. 0295 250 079
[email protected]