Hyppää sisältöön
Media

Korkotukilainoitusta tarjolla kohtuuhintaiseen rakentamiseen

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 11.1.2018 11.33
Tiedote

Valtioneuvosto on tänään päättänyt vuoden 2018 valtion tukeman asuntotuotannon hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelmasta. Tavoitteena on edistää kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa. Valtuuksia jaetaan eduskunnan päätöksen mukaisesti kaikkiaan 1 410 miljoonan euron edestä.

Korkotukivaltuuksilla voidaan rakentaa kaikkiaan noin 9 000 uutta ja peruskorjata noin 4 500 asuntoa. Lisäksi takauslainojen valtuutta jaetaan 285 miljoonaa euroa, jolla voidaan rakentaa noin 2 000 uutta vuokra-asuntoa.

Kaikkiaan 72% korkotukilainoista on tarkoitettu vuokra-asuntojen tuotantoon. Niin sanottuun normaaliin vuokra-asumiseen ohjataan 515 miljoonaa euroa eli 37% jaetusta valtuudesta ja erityisryhmien asumiseen 400 miljoonaa euroa eli 28%.

Niin sanotuille lyhyille vuokra-asuntolainoille osoitetaan 7%:n osuus kokonaisvaltuudesta eli 100 miljoonaa euroa. Tämän arvioidaan riittävän noin 650 vuokra-asunnon rakentamiseen.

Uudistuotantoon tarkoitettuja lainoja kohdennetaan nopeimmin kasvaviin keskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle. Korkotuki- ja takauspäätöksissä painotetaan edullisten ja energiaa säästävien asuntojen uudistuotantoa. Perusparannukseen ohjataan korkotukea alueilla, joilla asuntojen arvioidaan pysyvän korjauksen myötä käytössä vielä pitkään.

Tukea myös kasvukeskusten ulkopuolelle

Korkotukilainoja voidaan myöntää myös kasvukeskusten ulkopuolelle vuokra-asuntojen rakentamiseen tai perusparantamiseen. Päätös toteuttaa lokakuussa 2017 valmistunutta raporttia, joka käsittelee kasvukeskusten ulkopuolisten alueiden asuntokannan ja asuinolojen kehittämistä.  Näille alueille voidaan myöntää tukea, jos asuntoja rakennetaan eritysryhmille, jos asuntotarve kasvaa esimerkiksi suuren investoinnin tuomien työpaikkojen vuoksi tai jos kunta tarvitsee tukea asuntokantansa sopeuttamiseen.

Asumisoikeusasuntojen osalta valtuus on 390 miljoonaa euroa. Arvion mukaan summalla voidaan lainoittaa noin 1 920 ASO-asunnon rakentaminen ja noin 670 asunnon perusparantaminen.

Erityisryhmien asuntoja tuetaan myös investointiavustuksella, joka liittyy korkotukilainaan. Avustusvaltuuden määrä on 105 miljoonaa euroa. Tukea myönnetään ensisijaisesti kaikkein vaikeimmassa asuntotilanteessa oleville erityisryhmille kuten pitkäaikaisasunnottomille, kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja muistioireisille vanhuksille. Tärkeää on myös ehkäistä nuorten asunnottomuutta ja syrjäytymistä.

Asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta annetun lain mukaisille lainoille osoitetaan 100 miljoonan euron takausvaltuus.  

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Jorma Pietiläinen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 228, [email protected]

Apulaisjohtaja Kimmo Huovinen, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, p. 0295 250 822, [email protected]