Hyppää sisältöön
Media

Komissio täydentää EU:n ilmastopakettia – rakennusten energiatehokkuutta parannetaan laajalla keinovalikoimalla

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2021 16.21
Tiedote

Euroopan komissio julkaisi 15.12.2021 ehdotuksen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muuttamisesta osana laajaa 55-ilmastopakettiaan. Ehdotus sisältää sekä nykyisten energiatehokkuustoimien tehostamista että uusia avauksia. Ilmastopaketilla EU tavoittelee nettopäästöjensä vähentämistä 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

”Komission ehdotus osoittaa, että EU haluaa rakennetun ympäristön ratkaisut täysillä mukaan ilmastotyöhön. Tämä on hyvin ymmärrettävää, sillä rakennuksissa kuluu 40 prosenttia kaikesta energiasta ja niissä aiheutuu 36 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä EU:ssa. Myös asukkaat hyötyvät, sillä energiatehokkaat rakennukset lisäävät asumismukavuutta ja hillitsevät asumiskustannusten nousua”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari.

Komission mukaan EU:n rakennuskannan energiatehokkuutta on parannettava merkittävästi. Komissio ehdottaa nykyistä parempaa energiatehokkuuden tasoa sekä olemassa oleville että uusille rakennuksille tiukentamalla nykyisiä energiatehokkuusvaatimuksia.

Komission ehdotuksen mukaan kaikkien uusien rakennusten olisi oltava nollapäästörakennuksia vuodesta 2030 lähtien, julkisten rakennusten jo 2027 alkaen. Käytännössä esimerkiksi rakennusten hyvin vähäinen energiantarve olisi katettava mahdollisimman pitkälle uusiutuvalla energialla, ja energiatodistuksista tulisi selvitä rakennusten elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt.

Olemassa oleville rakennuksille komissio ehdottaa EU-tasoisia energiatehokkuuden vähimmäisvaatimuksia, joita jäsenmaiden tulisi noudattaa. Jäsenmaiden olisi korjattava rakennuskantansa energiatehokkuudeltaan huonoimmat 15 prosenttia siten, että rakennukset nousevat energialuokasta G luokkaan F. Muille kuin asuinrakennuksille tavoiteaika on vuoden 2027 alussa ja asuinrakennuksille 2030 alussa.

Jäsenmaiden olisi laadittava kansalliset korjausrakentamisen toimenpideohjelmat, joiden tavoitteena on rakennuskannan korjaaminen energiatehokkuudeltaan nollapäästöiseksi vuoteen 2050 mennessä.

Komission ehdotus sisältää myös useita täsmennyksiä ja laajennuksia rakennusten energiatodistuksiin sekä sähköautojen latauspisteitä ja rakennusten automaatiojärjestelmiä koskeviin säädöksiin. Jäsenmaiden olisi myös kannustettava energiakorjauksiin rahoituksella ja muilla tukikeinoilla.

Mitä seuraavaksi?

Seuraavaksi ympäristöministeriö käynnistää työn Suomen kantojen muodostamiseksi yhdessä muiden ministeriöiden kanssa. Valtioneuvoston ehdotus Suomen kannaksi, eli niin sanottu U-kirje, toimitetaan eduskunnan käsiteltäväksi helmikuun 2022 aikana.

Komission 15.12.2021 julkaisemaa ehdotusta käsitellään Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Neuvottelujen odotetaan kestävän jopa kaksi vuotta. Jäsenvaltiot muuttavat kansallista lainsäädäntöään vasta kun lopulliset päätökset direktiivin sisällöstä on tehty.

”Suomessa on tehty jo paljon töitä rakennuskannan energiatehokkuuden eteen. Komissioon ehdotuksilla olisi toteutuessaan kuitenkin mittavia vaikutuksia myös meillä. Nyt on tärkeää perehtyä komission esitykseen perin pohjin ja laatia Suomen perusteltu vastaus. Tästä neuvottelut EU:ssa vasta alkavat”, ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari toteaa.

Lisätietoja:

Maarit Haakana
Ympäristöneuvos
p. 0295 250 069
[email protected]

Milja Henttonen
Erityisavustaja
Ministerin viestintä ja mediasuhteet
p. 050 599 3094
[email protected]

Erkki Perälä
Ministerin erityisavustaja
p. 050 465 8388
[email protected]