Hyppää sisältöön
Media

Kokemukset tuoreista suurten kaupunkien yleiskaavoista koottu raportiksi

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 4.1.2018 10.06
Tiedote

Yleiskaavoittajien kokemukset tuoreista suurten kaupunkien kaavaprosesseista on koottu ympäristöministeriön julkaisuun. Yleiskaavoituksen uusimpia tuulia Lahdessa, Oulussa, Tampereella ja Helsingissä vuonna 2017 -julkaisussa (Ympäristöministeriön raportteja 2/2018) kirjoittajat arvioivat tehtyä työtä, pohtivat mitä prosesseissa opittiin ja mikä yleiskaavoituksen rooli on kaupunkien kehittämisessä. Samalla raportti on yksi puheenvuoro parhaillaan käynnissä olevaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistamiseen.

Kasvavissa kaupungeissa alueiden käytön haasteet painottuvat täydennysrakentamiseen ja jo olevan kaupunkirakenteen muutoksen hallintaan. Tiivistyvä kaupunkirakenne nostaa entistä vaativammin esille maankäytön ja liikenteen yhteen sovittamisen. Kuntaliitokset korostavat uudella tavalla kaupunkien ja niiden läheisen maaseudun vuorovaikutusta, mikä näkyi esimerkiksi Oulun kaavaprosessissa. Keskeistä onkin alueiden omista lähtökohdista ponnistavien kehittämisperiaatteiden huomioiminen yhteisessä kaavaprosessissa.

Yleiskaava on kunnissa keskeinen alueiden käytön suunnittelun väline, jonka avulla voidaan sovittaa yhteen ja konkretisoida koko kunnan kannalta tärkeitä kehittämisperiaatteita. Yleiskaavoitus nähdään parhaimmil­laan oppimisprosessina, jossa asiantuntijat, päätöksentekijät, kansalaiset ja eri­laiset yhteisöt käyvät vuoropuhelua. Vaikutusten arvioinnin sisällön ja prosessin kehittämiseen on kiinnitetty huomiota ja tiedon avulla on pyritty avaamaan uusia näkökulmia suunnitteluun. Helsingissä tärkeänä painotuksena on ollut taloudellisten vaikutusten tarkastelu, ja kaavan toteuttamisen vaikutuksia arvioitiin kaavatalouden lisäksi myös kaupunki- ja aluetalouden kannalta. Lahdessa on kehitetty vaikutusten arviointiin liittyvää vuoropuhelua asiantuntijoiden kanssa. Yleiskaavan laatiminen ja pitäminen ajan tasalla on kirjoittajien mukaan oleellinen osa kunnan johtamista ja esimerkiksi Tampereella yleiskaava on haluttu kytkeä selvemmin osaksi kaupunkistrategian toteuttamista.

Julkaisu on jatkoa vuonna 2013 laaditulle Yleiskaavoituksen uusia tuulia -raportille (Ympäristöministeriön raportteja 10/2013), jossa kuuden kunnan yleiskaavoittajat kertoivat pyrkimyksistä kehittää laadittavana olevia yleiskaavoja aikaisempaa strategisemmiksi työkaluiksi.

Lisätietoja: ympäristöneuvos Matti Laitio, p. 0295 250 154, etunimi.sukunimi(at)ym.fi