Hyppää sisältöön
Media

Keski-Pohjanmaan maakuntaan uusia suojelualueita

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 31.3.2022 15.36
Tiedote

Keski-Pohjanmaalle perustetaan 15 100 hehtaaria uusia suojelualueita. Alueet perustetaan valtion maille. Alueet ovat Metsähallituksen Luontopalveluiden hallinnassa ja metsätalouskäytön ulkopuolella. Ne ovat aiemmin varattu suojelutarkoituksiin ja kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin ja Natura 2000 -verkostoon. Tänään hyväksytyt valtioneuvoston ja ympäristöministeriön asetukset tulevat voimaan 1.5.2022.

”Hallitus on sitoutunut luontokadon pysäyttämiseen ja olen ylpeä, että saamme jälleen uusia alueita suojeltua. Keski-Pohjanmaan uudet luonnonsuojelualueet ovat luontoarvoiltaan merkittäviä. Alueet ovat monipuolisia soiden, lintuvesien ja lähiluonnon suojelualueita. Suojelupäätös vahvistaa luonnon monimuotoisuutta”, ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari sanoo.

Valtioneuvoston asetuksella perustetaan 22 luonnonsuojelualuetta, joiden pinta-ala on yhteensä noin 14 590 hehtaaria. Tästä noin 13 800 hehtaaria on maa-alueilta ja noin 770 hehtaaria vesialueita. Ympäristöministeriön asetuksella perustetaan 16 luonnonsuojelualuetta, jotka ovat yhteispinta-alaltaan noin 507 hehtaaria. Valtioneuvoston asetuksella perustetaan alueet, joiden pinta-ala on yli 100 hehtaaria.

Kokonaisuutena nämä luonnonsuojelualueet edustavat monipuolisesti Keski-Pohjanmaan maakunnan luontoa. Lisäksi alueet palvelevat opetustarkoitusta, luonnon virkistyskäyttöä ja tutkimusta. Laajemmilla alueilla sallitaan myös keskeisimpien riistalajien, kuten hirven, jäniksen ja rusakon sekä eräiden pienpetojen metsästystä. Nykyisiin vuokrasopimuksiin perustuva metsästys alueilla jatkuu 31.7.2022 asti.

Laajoja soita, lintuvesiä ja lähiluontoa

Valtioneuvoston asetuksella perustettavista luonnonsuojelualueista lähes kaikki sisältyvät Natura 2000 -verkostoon. Linnustoltaan merkittävimpiin suoalueisiin kuuluvat Vionnevan keidassoista muodostuva alue Kokkolassa ja Kaustisilla sekä aapasuovaltainen Eteläneva–Viitasalonneva–Seljäsenneva Kokkolassa ja Kannuksessa.

Kosteikkolinnustoltaan tärkein lintuvesi on Kokkolassa ja Kruunupyyssä sijaitseva Laajalahti – Bredvikfjärden, joka on merestä padotun makeanveden altaan, Luodonjärven, lahti. Laajalahden rantaniittyjä on jo pitkään hoidettu laiduntamalla. Lintuvedet ovat tärkeitä muuttavien sorsalintujen, joutsenten, hanhien ja kahlaajien levähdys- ja ruokailualueita sekä pesimäalueita.

Kokkolan Vattajanniemen suojelualue on yksi koko Suomen merkittävimmistä merenrantojen dyynialueista. Alue on puolustusvoimien käytössä ja aluetta voidaan edelleen käyttää puolustusvoimien harjoituksiin, ampumiseen ja koulutuksiin sekä niiden kehittämiseen.

Keski-Pohjanmaan jokivarsien luontoa suojellaan mm. Lestijoen yläjuoksun suojelualueella Lestijärven kunnassa Natura 2000 -verkostoon kuuluvilla alueilla.

Luonnonsuojelualueiden perustaminen on osa valtakunnallista säädösvalmistelua

Keski-Pohjanmaan maakunnan luonnonsuojelualueiden perustaminen on osa valtakunnallista säädösvalmistelua, jolla saatetaan voimaan luonnonsuojelulain mukaiset rauhoitusmääräykset usean vuosikymmenen kuluessa luonnonsuojelutarkoituksiin valtiolle hankituilla tai varatuilla valtion alueilla. Valmistelun alkuvaiheessa kuultiin laajasti maakunnallisia ja paikallisia sidosryhmiä. Keskusteluja on käyty yli kolmessakymmenessä eri tilaisuudessa, joissa on kartoitettu mm. maakuntaliiton, kuntien, luonnonsuojelu- ja luonnonharrastusjärjestöjen, riistahallinnon, kalastustahojen ja metsästysseurojen näkemyksiä alueiden perustamisesta.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola, ympäristöministeriö, p. 0295 250 433, [email protected]

Erikoissuunnittelija Ari Meriruoko, Metsähallituksen luontopalvelut, p. 020 6396371, [email protected]