Hyppää sisältöön
Media

Jokioisten kartanon rakennuksia suojellaan rakennusperintölailla

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 3.2.2023 13.35
Tiedote

Ympäristöministeriö on vahvistanut Hämeen ja Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten rakennussuojelupäätökset. Päätökset koskevat Jokioisten kartanoaluetta, Hämeenlinnan torin hallintorakennuksia ja Villa Ranaa Jyväskylän Seminaarinmäellä. Kohteet suojellaan rakennusperintölain nojalla.

Jokioisten kartanon alueen rakennukset

Jokioisten kartano on yksi Suomen suurimmista kartanoalueista, ja sen historia ulottuu 1500-luvulle. Rakennukset ovat palvelleet pitkään tutkimuskäytössä, ja ne ovat tällä hetkellä valtion omistuksessa. Alueella on poikkeuksellisen monipuolista ja korkeatasoista asuin-, talous- ja tuotantorakentamista sekä puisto- ja puutarhasuunnittelua.

Jokioisten kartanon rakennussuojelun kokonaisuuteen kuului alun perin 71 rakennusta ja puistoalueita Jokioisten kartanon alueella. Rakennusperintölailla suojellaan valtakunnallisesti merkittävät Jokioisten kartanon päärakennus puistoineen sekä useita kartanon talousrakennuksia. Suojelu kohdistuu päärakennuksen ja talousrakennusten ulkoasuun. Päärakennuksessa suojellaan myös tilajako, alkuperäiset lattiat ja kiinteä sisustus. 

Jokioisten kartanon meijerin, myllyn ja lämpökeskuksen suojelu rakennusperintölailla vaatii asian tarkempaa selvittämistä. Ministeriö kumosi niitä koskevan ELY-keskuksen rakennussuojelupäätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi.

Hämeenlinnan lääninhallituksen rakennus ja raatihuone

Hämeenlinnassa torin laidoilla suojellaan valtakunnallisesti merkittävät lääninhallituksen rakennus ja raatihuone.

Lääninhallitus oli ensimmäinen Carl Ludvig Engelin lääninhallitustaloista ja siellä keisari Aleksanteri II allekirjoitti asetuksen, jolla suomen kieliestä tehtiin yhdenvertainen ruotsin kanssa. Raatihuone on lääninarkkitehti Carl Alfred Cawénin suunnittelemista kivirakennuksista ainoa jäljellä oleva ja rakennuksella on rakennustaiteellista ainutlaatuisuutta.

Jyväskylän Villa Rana

Rakennusperintölailla suojellaan Jyväskylässä sijaitseva Villa Rana. Yrjö Blomstedtin vuonna 1905 suunnittelema jugendtyylinen luentorakennus on Seminaarinmäen vanhimpia rakennuksia. Se edustaa suomenkielisen kouluopetuksen ja opettajankoulutuksen varhaisinta arkkitehtuuria. Villa Ranalla on valtakunnallista merkitystä erityisten ympäristöarvojen, arkkitehtuurin, rakennushistorian ja -tekniikan sekä käyttö- ja henkilöhistorian kannalta.

  • Jokioisten kartanon päärakennusta ja puistoa koskeva ELY-keskuksen päätös on annettu 7.4.2020, HAMELY/886/2017.
  • Jokioisten kartanon talousrakennuksia koskeva ELY-keskuksen päätös on annettu 4.5.2020, HAMELY/2070/2020.
  • Jokioisten kartanoalueella sijaitsevien meijeriä, myllyä ja lämpökeskusta koskeva kumottu ELY-keskuksen päätös on annettu 4.5.2020, HAMELY/2071/2020.
  • Hämeenlinnan lääninhallituksen rakennusta ja raatihuonetta koskeva päätös on annettu 17.11.2020, HAMELY/19/07.01/2014.
  • Villa Ranaa koskeva ELY-keskuksen päätös on annettu 17.2.2020, KESELY/223/07.01/2012.
  • Jokioisten päätösten yleistiedoksianto

Lisätietoja

Satu Eronen    
asiantuntija
0295 250 180
[email protected]

Reko Korhonen
erityisasiantuntija
0295 250 018
[email protected]