Hyppää sisältöön
Media

Jätelain muutokset tehostavat tiedonsaantia jätteistä, niiden kuljetuksista ja jätealan toimijoista

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 13.4.2022 14.04
Tiedote

Hallitus hyväksyi tänään jätelain muuttamista koskevan esityksen antamisen eduskunnalle. Muutoksilla parannetaan ajantasaisen jätetiedon saatavuutta, jätevirtojen jäljitettävyyttä ja valvontaa.

Jätteen ammattimaisen kuljetus- ja välitystoiminnan hyväksymisen edellytyksiä uudistetaan. Jätteen kuljettajilta ja välittäjiltä vaadituista vakuuksista luovutaan. Vakuuksien sijaan toiminnanharjoittajalla tulee olla liikennelupa, tai jos toimintaan ei vaadita liikennelupaa, toiminnanharjoittajan luotettavuus selvitetään. Luotettavuus selvitettäisiin Harmaan talouden selvitysyksikön tekemien velvoitteidenhoitoselvitysten perusteella.

Suomen ulkopuolelle sijoittautuneille jätteen kuljettajille ja välittäjille, joilla on Suomeen ulottuvaa toimintaa, tulee uusi velvoite hakea hyväksyntää jätehuoltorekisteriin. Toiseen EU- tai ETA-maahan sijoittautunut jätteen kuljettaja voidaan hyväksyä sillä perusteella, että toiminnanharjoittaja on merkitty kotimaansa vastaavaan rekisteriin. Ulkomaisten toimijoiden hakemukset käsitellään keskitetysti Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. Muutosten tarkoituksena on varmistaa mahdollisimman yhdenmukainen vaatimustaso ja tasapuoliset kilpailun edellytykset kaikille toimijoille.

Esityksellä perustetaan kaksi uutta tietopalvelua, jotka parantavat tietojen saatavuutta jätealan rekistereihin merkityistä toiminnanharjoittajista. Jätehuoltorekisteriä koskevasta tietopalvelusta voi tarkistaa rekisteriin merkityt jätteen kuljettajat ja välittäjät sekä etsiä tarvitsemalleen palvelulle sopivaa toiminnanharjoittajaa. Tuottajarekisteriä koskevasta tietopalvelusta voi tarkistaa tuottajarekisteriin hyväksytyt tuottajat sekä tiedot tuottajayhteisöstä ja sen jäsenyrityksistä. Tietopalvelu tuo lisäarvoa vastuullisille yrityksille, jotka ovat hoitaneet tuottajavastuunsa.

Käyttöön otetaan myös uusi rekisteri jätekuljetusten siirtoasiakirjojen tiedoista. Rekisteri parantaa siirtoasiakirjavelvoitteen piiriin kuuluvien jätteiden kuljetusten valvontaa ja seurantaa sekä parantaa viranomaisten tiedonsaantia jätteistä. Siirtoasiakirjavelvoitteen piiriin kuuluvat esimerkiksi vaaralliset jätteet, rakennus- ja purkujätteet sekä eräät lietteet.

Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2022. Jätehuoltorekisteriä koskevat muutokset ja tietopalvelut tulisivat kuitenkin voimaan 1.1.2023.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Sirkku Jaakkola, p. 0295 250 007, [email protected]