Hyppää sisältöön
Media

Ilmastosuunnitelman kansalaiskysely keräsi peräti 18 000 vastausta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 22.2.2021 10.11
Tiedote

Ympäristöministeriö keräsi kaikille avoimella verkkokyselyllä näkemyksiä ja mielipiteitä siitä, miten päästöjä voidaan vähentää tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Kyselyyn tuli neljän viikon aikana huimat 18 000 vastausta. Vastauksia hyödynnetään keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelussa.

”On arvokasta, että näin moni on halunnut kertoa mielipiteensä keinoista, joilla päästöjä vähennetään. Kiitos kaikille vastanneille! Laaja kiinnostus kyselyyn osoittaa, että ihmiset kokevat ilmastopolitiikkaan vaikuttamisen tärkeäksi. Ilmastotyössä voidaan onnistua vain, jos kaikki ovat mukana. Se, että takaamme ihmisille helpon mahdollisuuden vaikuttaa ilmastopäätöksiin, on osa oikeudenmukaista ilmastotyötä”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Kyselyn vastauksista koostetaan yhteenveto, joka toimitetaan ilmastosuunnitelmaa valmistelevalle työryhmälle. Yhteenveto julkaistaan kevään aikana ympäristöministeriön verkkosivustolla.

Kyselyssä kartoitettiin vastaajien mielipiteitä siitä, kuinka hyväksyttävinä he pitävät erilaisia päästöjä vähentäviä toimenpiteitä. Lisäksi kysyttiin vastaajien arvioita siitä, miten eri toimenpiteet vaikuttaisivat heidän käyttäytymiseensä. Teemoina kyselyssä olivat liikenne, ruokailu ja asuminen, jotka muodostavat valtaosan hiilijalanjäljestämme. Kysely oli auki 19.1.–19.2.2021.

Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla. Kotitalouksien kulutuksen osuus Suomen kokonaispäästöistä on arvioitu olevan noin 66 % hiilijalanjäljen perusteella laskettuna.

Ilmastosuunnitelma kuvaa tien kohti hiilineutraalia Suomea

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma päivitetään siten, että se vastaa hallituksen tavoitetta saavuttaa hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä. Suunnitelmassa kuvataan historiallista päästökehitystä sekä arvioidaan päästökehitystä nykyisillä politiikkatoimilla suhteessa tavoitteisiin. Suunnitelmassa myös linjataan uusia politiikkatoimia ja arvioidaan niiden vaikuttavuutta suhteessa tavoitteisiin.

Suunnitelman laadinnan tueksi asetettiin lokakuussa 2020 työryhmä, jossa ovat edustettuina keskeiset ministeriöt sekä asiantuntijatahona Ilmastopaneeli. Suunnitelmaluonnos valmistuu kesällä 2021, ja se annetaan selontekona eduskunnalle syksyllä 2021.

Lisätietoja

ministerin erityisavustaja Riikka Yliluoma, p. 050 414 1682, [email protected]

ympäristöneuvos Magnus Cederlöf, p. 0295 250 060, [email protected]