Hyppää sisältöön
Media

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä: Suomen pitkän aikavälin ilmastostrategia lausunnoille

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 26.2.2020 14.23
Tiedote

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä kokoontui keskiviikkona 26.2.2020. Kokouksessa käytiin läpi 3.-4.2. Helsingin Vuosaaressa pidetyn Oikeudenmukainen siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan -ilmastoseminaarin tuloksia, päätettiin lähettää lausuntokierrokselle Suomen pitkän aikavälin ilmastostrategia (LTS) sekä kuultiin liikenteen verotuksen uudistamista selvittävän työryhmän väliraportti työsuhde-etujen veromuutoksista.
 
”Ilmastoseminaarin merkittävin tulos on se, että vuoden 2035 päästövähennystavoite budjetoitiin eri sektoreille. Esimerkiksi valmistelussa olevat liikenteen, energiantuotannon ja maa- ja metsätalouden ilmasto-ohjelmat saivat mitattavat päästövähennystavoitteet. Nämä hiilibudjetit nostavat ilmastotyön kunnianhimoa ja antavat työlle suunnan ja ryhdikkään tavoitteen. Lisäksi linjattiin energiaverotuksen uudistamisesta ja ilmastorahaston perustamisesta. Näitä päätöksiä tarkennetaan kevään kehysriihessä”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.
 
Ministerityöryhmä päätti lähettää työ- ja elinkeinoministeriön valmistelema pitkän aikavälin ilmastostrategian kommentoitavaksi otakantaa.fi-sivustolle. Ministerityöryhmän hyväksynnän jälkeen strategia toimitetaan Euroopan komissiolle. Suomen pitkän aikavälin strategiassa (LTS) esitetään skenaarioita ja vaikutusarvioita vuodelle 2035 asetetusta kansallisesta hiilineutraalisuustavoitteesta sekä kasvihuonekaasupäästöjen ja -poistumien kehityksestä vuoteen 2050 asti. Skenaariot kuvaavat vaihtoehtoisia polkuja toteuttaa Suomen ja EU:n asettama vähäpäästötavoite vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi arvioidaan sektoreittain päästövähennyspotentiaalia ja -tarvetta keskipitkällä (2035) ja pitkällä (2050) aikavälillä Suomen asettamien päästövähennystavoitteiden toteuttamiseksi. Pitkän aikavälin strategiassa ei ole tarkasteltu siirtymää vähäpäästöisyyteen alueellisen tai sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, vaan taustalla olevien laskemien lähtökohtana on päästövähennyskustannusten minimointi koko maan tasolla.
 
Ministerityöryhmä kuuli liikenteen verotuksen uudistamista selvittävän työryhmän väliraportin työsuhde-etujen veromuutoksista. Työryhmän tehtävänä on arvioida liikenteen nykyisen verojärjestelmän sekä muiden verokeinojen ja veronluonteisten maksujen toimivuutta ja vaikutuksia ilmastotavoitteiden ja valtiontalouden kannalta. Väliraportti työsuhde-etujen verotuksesta julkaistaan maaliskuussa 2020. Myöhemmin annettavassa loppuraportissa tarkastellaan liikenteen verotusta kokonaisuutena.
 
Ministerit saivat lisäksi tilannekatsaukset uusiutuvan energian tilastollisista siirroista ja biokaasuohjelmasta.

Ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän tehtävänä on ohjata hallitusohjelman toteuttamista hiilineutraalisuustavoitteen edistämisen, hiilinielujen vahvistamisen sekä ilmasto- ja energiapolitiikan päätöksenteon osalta sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kansainvälinen kilpailukyky huomioiden. 

Lisätietoja:

Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Riikka Yliluoma, p. 050 414 1682, [email protected]