Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä: periaatepäätökset lento- ja meriliikenteen päästöjen vähentämisestä lausunnoille

Ympäristöministeriö
24.11.2020 16.02
Tiedote

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä linjasi tiistaina, että periaatepäätökset meri- ja sisävesiliikenteen sekä lentoliikenteen päästöjen vähentämisestä voidaan lähettää lausuntokierrokselle. Periaatepäätökset ohjaavat kansainvälistä vaikuttamistyötä ja linjaavat päästöjen vähentämistä myös kotimaassa.

Lentoliikennettä koskevassa periaatepäätösluonnoksessa ehdotetaan tavoitteeksi vähentää kotimaan ja Suomesta lähtevän kansainvälisen lentoliikenteen päästöjä vuoden 2018 tasosta laskettuna 15 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja 50 prosenttia vuoteen 2045 mennessä. Lentoliikenteen päästöjen vähennetään erityisesti uusiutuvien lentopolttoaineiden käyttöä lisäämällä.

Meri- ja sisävesiliikennettä koskevassa periaatepäätösluonnoksessa esitetään useita toimia, joilla helpotetaan siirtymistä vaihtoehtoisiin käyttövoimiin ja polttoaineisiin sekä tuetaan olemassa olevien alusten energiatehokkuuden parantamista ja uusien vähäpäästöisten alusten kehittämistä. Suomen aluskantaa on uudistettava, jotta päästöt saadaan pysyvästi vähenemään.

Näiden kahden periaatepäätöksen lisäksi valmisteilla on periaatepäätös tieliikenteen päästöjen vähentämisestä (fossiilittoman liikenteen tiekartta), joka pyritään myös lähettämään lausuntokierrokselle loppuvuoden aikana. Periaatepäätökset on tarkoitus tehdä alkuvuodesta 2021.

Tieliikenteen osuus liikenteen päästöistä on yli 90 prosenttia. Merenkulun päästöt ovat noin neljä prosenttia ja kotimaan lentoliikenteen päästöt noin kaksi prosenttia. Raideliikenteen osuus liikenteen päästöistä on alle prosentin.

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä sai myös tilannekatsauksen biopolttoaineiden jakeluvelvoitelain laajentamisesta. Jatkossa jakeluvelvoitetta voitaisiin täyttää myös biokaasulla ja synteettisillä polttoaineilla. Lisäksi asetettaisiin tiukempia vaatimuksia biopolttoaineiden raaka-aineille, kuten esimerkiksi palmuöljyn käytölle. Esitysluonnos on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle joulukuussa. Lakiesitys pyritään antamaan eduskunnalle vuoden 2021 alussa. Lakimuutos on osa RED II -direktiivin kansallista toimeenpanoa.

Lisätietoja:

Riikka Yliluoma
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
p. 050 414 1682
[email protected]