Hyppää sisältöön
Media

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä: muovitiekartan tavoitteeksi muovin kiertotalouden läpimurto 2030 mennessä

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 20.4.2022 12.01
Tiedote

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä hyväksyi tänään 20.4. Kansallisen muovitiekartan päivityksen, jonka on valmistellut laaja yhteistyöverkosto. Muovitiekartta 2.0 asettaa työlle selkeän tavoitteen: muovin kiertotalouden läpimurron Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Ministerityöryhmä hyväksyi myös Kansallisen kemikaaliohjelman.

Ensimmäiseen kansalliseen muovitiekarttaan vuonna 2018 koottiin toimia, joilla vähennetään muoveista aiheutuvia haittoja, vältetään turhaa kulutusta, tehostetaan muovien kierrätystä ja löydetään korvaavia ratkaisuja. Päivitetyssä muovitiekartassa on tarkennettu tavoitteita ja toimia. Mukana on kestävä tuotesuunnittelu, muovien uudelleenkäyttö, muovituotteiden kierrätettävyys ja kierrätetyn muovin käytön lisääminen.

Muovin kiertotalouden läpimurto edellyttää muun muassa, että pakkausmuoveista 60 prosenttia tulee kierrättää, kaikki muovipakkaukset ovat kierrätettäviä tai uudelleenkäytettäviä ja muovien turhaa kulutusta välttämällä saavutetaan 30 prosentin materiaalisäästö vuoteen 2022 verrattuna useissa tuoteryhmissä. Tavoitteita täsmennetään työn edetessä. Tavoitetaso ja vertailuvuosi voivat vaihdella tuoteryhmän mukaan.
 
”Asetamme muovin käytön vähentämiselle, kierrätykselle ja uudelleenkäytölle mitattavat tavoitteet, jotka antavat työlle uutta vauhtia ja pitkän aikavälin näkymää. Tiekartta on laadittu hyvässä yhteistyössä teollisuuden, kaupan ja järjestöjen kanssa, mikä osoittaa miten laaja sitoutuminen Suomessa on muovin käytön merkittävään vähentämiseen ja uusien korvaavien tuotteiden löytämiseen”, ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari sanoo.

Tiekartan toimien toteutuksesta vastaa ympäristöministeriön sekä työ-ja elinkeinoministeriön johdolla muovitiekartan yhteistyöverkosto sekä laaja ja monialainen toimijajoukko.  
Kemikaaliohjelman (2022-2035) tavoitteena on ympäristö, jossa kemikaalit eivät haittaa ihmisten terveyttä eivätkä heikennä ympäristön hyvää tilaa. Ohjelmassa otetaan huomioon kemikaalien aiheuttama haitta yksittäiselle kuluttajalle, kansanterveydelle, työntekijöiden terveydelle ja ympäristölle kemikaalin koko elinkaaren aikana.

Kemikaaliohjelmassa eri hallinnonalat sitoutuvat toimillaan suojelemaan terveyttä ja ympäristöä haitallisilta kemikaaleilta; tukemaan turvallista kiertotaloutta ja kestävää kemiaa; edistämään tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa; parantamaan kemikaalien riskienhallintaa vahvistamalla yhteistyötä niin EU:n alueella kuin maailmanlaajuisesti sekä lisäämään kemikaaliturvallisuutta viestinnän keinoin.

Kemikaaliohjelmassa näkyy aiempaa vahvemmin kiertotalous. Turvallinen kiertotalous edellyttää kemikaalihallintaa elinkaaren kaikissa vaiheissa tuotteiden turvallisesta suunnittelusta aina jätteiden lajitteluun ja uusiomateriaalien tuottamiseen.

”Kemikaaliturvallisuus on erottamaton osa kiertotaloutta. Kemikaalitiedon täytyy siirtyä ja säilyä materiaalinen ja tuotteiden elinkaaren kaikissa vaiheissa”, ministeri Kari sanoo.

Lisätietoja:

Riikka Yliluoma
ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
p. 050 414 1682
[email protected]

Muovitiekartta:
Merja Saarnilehto
​​​​​​​Ohjelmapäällikkö
p. 0295 250 259
[email protected]

Kemikaaliohjelma:
Hinni Papponen
Neuvotteleva virkamies
p. 0295 250 384
[email protected]

Ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän tehtävänä on ohjata hallitusohjelman toteuttamista hiilineutraalisuustavoitteen edistämisen, hiilinielujen vahvistamisen sekä ilmasto- ja energiapolitiikan päätöksenteon osalta sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kansainvälinen kilpailukyky huomioiden.