Hyppää sisältöön
Media

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä keskusteli EU:n maatalouspolitiikan uudistamisesta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 5.5.2021 17.37
Tiedote

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä sai keskiviikkona 5.5. tilannekatsauksen EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistamisesta. Hallituksen puoliväliriihen päätöksellä EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa suunnataan kansallisesti niin, että se tukee ilmastotavoitteita.

EU:n maatalous- ja maaseutupolitiikkauudistuksen (CAP) keskiössä ovat viljelijöiden tulotason ylläpitämisen ja maaseudun kehittämisen ohella muun muassa ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen, eläinten hyvinvoinnin turvaaminen sekä nuorten viljelijöiden saaminen alalle. CAP-suunnitelma kattaa nykyisen rahoituskauden maaseutuohjelman, suorat tuet ja osittain maatalouden markkinatuet. Ympäristö- ja ilmastonäkökulman vahvistaminen on keskeinen teema parhaillaan käynnissä olevissa neuvoston, EU-parlamentin ja komission välisissä neuvotteluissa, joista odotetaan ratkaisua touko-kesäkuussa.

CAP-uudistuksen kansallisena tavoitteena on aktiivinen, ympäristö- ja ilmastoviisas maatalous ja ruoantuotanto sekä uudistuva ja monipuolinen maaseutu. Hallitus linjasi puoliväliriihessään, että uuden ohjelmakauden valmistelussa ja toimeenpanossa varmistetaan, että toimenpiteet tukevat ilmastotavoitteiden toteuttamista kokonaiskestävyys huomioiden. Ministerityöryhmä keskusteli kansallisen toimeenpanon painotuksista, tavoitteenasetannasta sekä vaikutustenarvioinnista ja seurannasta. Kansallisen toimeenpanon suunnitelma on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle lähikuukausina.

Ilmastoruokaohjelma tukee siirtymistä kestävään ruokajärjestelmään

Lisäksi ministerit kuulivat tilannekatsauksen kansallisesta ilmastoruokaohjelmasta. Ohjelmassa määritellään keskeiset toimet, jotka tukevat yhteiskunnan siirtymistä kestävään ruokajärjestelmään ja auttavat pienentämään kulutetun ruoan ilmastojalanjälkeä. Ohjelmaa on valmisteltu yhteistyössä tutkijoiden, toimialojen ja kansalaisten kanssa ja sen on määrä valmistua kesäkuussa 2021.

Käynnissä ovat jo esimerkiksi Vastuulliset ruokapalvelut –kehitysohjelma sekä työ elintarvikkeiden hankintakriteereiden kehittämiseksi. Myös perusteilla oleva kansallinen kasviproteiiniklusteri sekä kestävää proteiinituotantoa tukevat rahoitusratkaisut ovat ohjelman toimia.

Ilmastoruokaohjelmalla on tiivis yhteys moniin muihin hallitusohjelman hankkeisiin, kuten kotimaisen kalan edistämisohjelmaan, hävikkitiekarttaan ja maankäyttösektorin Hiilestä kiinni –ilmastotoimenpidekokonaisuuteen.

Fossiilittoman liikenteen tiekartta valmistunut

Ministerityöryhmä myös totesi, että fossiilittoman liikenteen tiekartta on valmistunut ja valtioneuvoston periaatepäätös siitä annetaan torstaina 6.5.

Lisätietoja

Antti Heikkinen
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
050 348 1406
[email protected]

Ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän tehtävänä on ohjata hallitusohjelman toteuttamista hiilineutraalisuustavoitteen edistämisen, hiilinielujen vahvistamisen sekä ilmasto- ja energiapolitiikan päätöksenteon osalta sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kansainvälinen kilpailukyky huomioiden.