Hyppää sisältöön
Media

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä keskusteli 2050-ilmastostrategian tueksi päivitetyistä skenaarioista

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 11.11.2019 16.22
Tiedote

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä kuuli maanantaina VTT:tä ja Lukea pitkän aikavälin ilmastostrategian tueksi tehtävistä laskelmista.

Skenaariolaskelmat on tehty päivittämällä viime helmikuussa tehdyt PITKO- ja MALULU-selvitykset, jotka käsittelevät kasvihuonekaasujen päästökehitystä ja nielukehitystä vuoteen 2050. Laskelmat on päivitetty siten, että erilaisissa skenaarioissa hiilineutraaliustavoite 2035 on saavutettavissa. Lopullisia tuloksia hyödynnetään päästövähennystoimien valmistelussa sekä EU:lle toimitettavan kansallisen pitkän aikavälin vähäpäästöisyysstrategian (LTS) laadinnassa. Alustavia laskelmia esitellään myös 15.11. klo 12-15 järjestettävässä seminaarissa, joka on katsottavissa suorana verkossa osoitteessa https://www.mediaserver.fi/live/tem

Ministerityöryhmä käsitteli myös luonnosta Kansalliseksi energia- ja ilmastosuunnitelmaksi (NECP), joka on toimitettava Euroopan komissiolle vuoden loppuun mennessä. Kansallisten suunnitelmien avulla varmistetaan, että jäsenvaltiot saavuttavat vuodelle 2030 asetetut ilmasto- ja energiatavoitteet. Kansallinen NECP-luonnos lähtee lausuntokierrokselle marraskuun aikana.

Ministerityöryhmä sai katsauksen kestävän kehityksen verouudistuksen valmisteluun. Uudistus pitää sisällään liikenteen verotuksen ja energiaverotuksen uudistukset, kiertotalouden edistämisen verotuksella, kaivosveron sekä päästöihin perustuvan kulutusveron ja yritystukien karsimisen.

Ministerit keskustelivat myös hallituksen ilmastoiltakoulun (23.10.) jatkoaskelista. Hallitus järjestää alkuvuodesta ilmastokokouksen, jossa on määrä linjata tarvittavat lisätoimet hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.

Lisätietoja:

Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Riikka Yliluoma, YM, p. 050 414 1682,
[email protected]

Ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän pääsihteeri Outi Honkatukia, YM, p. 029 525 0272, [email protected]

Krista Mikkonen hallitus