Hyppää sisältöön
Media

Helmi-ohjelmassa panostetaan luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeisiin seutuihin

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 5.4.2023 16.52
Uutinen

Helmi-keskittymät ovat alueellisesti monimuotoisuuden kannalta tärkeitä seutuja. Näillä alueilla on tunnistettu olevan paljon tarpeita elinympäristöjen ennallistamiseksi niin luonnonsuojelualueilla kuin niiden ulkopuolellakin.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta on tärkeä tarkastella elinympäristöjä ja niiden tarvitsemia ennallistamis- ja hoitotoimia laajoina kokonaisuuksina ja usean toimijan yhteistyönä. Näin varmistetaan, että kunnostus- ja hoitotoimet ovat mahdollisimman vaikuttavia.

Helmi-keskittymä tunnistetaan, jotta Helmi-ohjelman ennallistamis-, kunnostus-, ja hoitotoimenpiteitä voidaan kohdentaa laajemmiksi, toisiaan tukeviksi kokonaisuuksiksi. Keskittymien avulla voidaan myös parantaa kustannustehokkuutta.

Helmi-keskittymät tunnistetaan alueilla

Helmi-ohjelman alueelliset yhteistyöryhmät tunnistavat Helmi-keskittymiä eli ekologisesti merkittävien elinympäristöjen kokonaisuuksia, joilla on tiedossa olevia elinympäristöjen ennallistamis-, kunnostus- tai hoitotarpeita. Alueellisiin yhteistyöryhmiin kuuluvat alueella Helmi-ohjelmaa toteuttavat organisaatiot sekä ohjelman kannalta keskeisiä sidosryhmiä.

ELY-keskusten, Metsäkeskuksen tai Metsähallituksen Luontopalvelujen asiantuntijat ovat maanomistajiin yhteydessä elinympäristöjen kunnostustarpeiden osalta. Maanomistajan kanssa neuvotellaan eri kunnostusvaihtoehdoista, esimerkiksi purojen kunnostuksista vaelluskalojen ja pohjaeliöstön elinolojen parantamiseksi, lintuvesien kunnostamisesta, soiden ennallistamisesta, lehtojen hoidosta tai vaikkapa alueen palauttamisesta perinnebiotooppiniityksi.

​​​​​​​Helmi-keskittymien yhteydessä voidaan maanomistajan hakemuksesta tutkia myös erilaisia vapaaehtoisen suojelun keinoja yhdessä ELY-keskuksen tai metsäkeskuksen kanssa. Maanomistajille kaikki Helmi-ohjelman toimintaan osallistuminen on aina vapaaehtoista ja töiden suunnittelu tehdään yhteistyössä maanomistajien kanssa.

​​​​​​​Lisätietoja:

​​​​​​​Maaret Väänänen
​​​​​​​Helmi-ohjelman ohjelmapäällikkö
​​​​​​​p. 0295 250 370
[email protected]

Inka Keränen
​​​​​​​erityisasiantuntija
​​​​​​​p. 0295 250 403
​​​​​​​[email protected]