Hyppää sisältöön
Media

Ge respons på demoversionen av Helmi-programmets och METSO-programmets karttjänst

miljöministeriet
Utgivningsdatum 17.5.2022 14.56
Nyhet

En testversion av karttjänsten för livsmiljöprogrammet Helmi och METSO-handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna har publicerats. Vi tar emot användarrespons på tjänsten under maj månad.

I karttjänsten kan man se på de olika objekten som hör till livsmiljöprogrammet Helmi och Metso-programmet och läsa om objektens egenskaper. Tjänsten har skapats i samarbete mellan miljöministeriet och Finlands miljöcentral (SYKE) som en del av projektet Finlands ekosystemobservatorium.

I testfasen samlar vi in användarrespons för att kunna utveckla karttjänstens material, uppgifter om egenskaper och funktioner på ett omfattande sätt. På grund av detta kan det ännu finnas brister eller fel i karttjänstens material.

Med hjälp av responsen utvecklar vi lösningar för att dela och publicera information om de områden som ska restaureras inom ramen för livsmiljöprogrammet Helmi. Du kan ge respons under maj månad: Vi tar gärna emot all slags respons på karttjänsten!

• Karttjänstens testversion finns på den här webbplatsen (på finska).
• Responsblankett (på finska): https://link.webropolsurveys.com/S/8539E9CA2B50D37A


Mer information

Saku Härkönen
specialsakkunnig
tfn 0295250183
[email protected]