Hyppää sisältöön
Media

Helmi-elinympäristöohjelman pitkän aikavälin tavoitteiden valmistelu käynnistyy – työhön asetettu laajapohjainen ohjausryhmä ja työryhmä

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 22.1.2020 8.20
Tiedote

Ympäristöministeriö asetti hankkeen, joka valmistelee Helmi-elinympäristöohjelman sisältöä ja tavoitteita vuoteen 2030 saakka. Ympäristöministeriön käynnistämä Helmi-ohjelma on merkittävä keino Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen. Ohjelmassa ennallistetaan ja suojellaan soita, kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikkoja, hoidetaan perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostetaan ranta- ja vesiluontoa.

Ympäristöministeriö asetti ohjelman vuoteen 2030 saakka ulottuvien tavoitteiden ja sisällön valmisteluun laajapohjaisen ohjausryhmän ja työryhmän.

”Luonnon köyhtymisen pysäyttäminen onnistuu vain yhteistyöllä. Valmistelemme Helmi-ohjelman sisältöä ja tavoitteita laajassa yhteistyössä sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa. Näin saavutamme parhaan lopputuloksen”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kertoo.

Ryhmien tavoitteena on saada työnsä valmiiksi maaliskuun 2021 loppuun mennessä. Ympäristöministeriö valmistelee ryhmien työn pohjalta valtioneuvoston hyväksyttäväksi vietävän päätöksen Helmi-ohjelmasta kevään 2021 aikana.

Arvokkaita elinympäristöjä suojellaan, ennallistetaan ja kunnostetaan jo tänä vuonna

Helmi-ohjelman käytännöntoimia käynnistetään samaan aikaan, kun pitkän aikavälin tavoitteita valmistellaan. Ensimmäinen suoalue on jo suojeltu Juuan Haukisuolla. Helmi-ohjelma perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen ja suojeltavista alueista saa korvauksen.

Kuluvan hallituskauden aikana on tavoitteena suojella 20 000 hehtaaria ja ennallistaa 12 000 hehtaaria soita, kunnostaa 80 arvokasta lintuvettä, kunnostaa 15 000 hehtaaria perinnebiotooppeja sekä hoitaa metsäisiä elinympäristöjä ja kunnostaa ranta- ja vesiluontoa. Ohjelmalle on varattu 42 miljoonaa euroa vuodelle 2020.

”Luonnon monimuotoisuuden kannalta on tärkeää, että pääsemme aloittamaan konkreettiset hoito- ja kunnostustyöt jo tänä vuonna. Toimenpiteet aloitetaan suojelualueilta Metsähallituksen luontopalveluiden ja ELY-keskusten toimesta”, ministeri Mikkonen kertoo.

Lisätietoja:

Helmi-ohjelman ohjelmapäällikkö Päivi Gummerus-Rautiainen, p. 0295 250 240, [email protected]

Ministerin erityisavustaja Antti Heikkinen, p. 050 348 1406, [email protected]