Hyppää sisältöön
Media

Helmi-elinympäristöohjelma rahoittaa 45 luonnonhoitohanketta kunnissa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 3.11.2020 13.41
Tiedote

Helmi-ohjelma saa lisävauhtia 36 kunnassa, kun 45 luonnonhoitohanketta kunnostaa uhanalaisia elinympäristöjä ympäristöministeriön Kunta-Helmi -erityisavustuksella. Osa hankkeista käynnistyi jo alkukesästä ja viimeisetkin alkavat vuoden loppupuolella. Hankkeissa kunnostetaan uhanalaisia elinympäristöjä kuten pienvesiä, lehtoja, soita, niittyjä ja lintuvesiä. Kunta-Helmi -avustushaku toistetaan ensi vuonna, ja mukaan otetaan myös avustushaku järjestöille.

”Upea nähdä, että kunnissa tunnistetaan lähiluonnon arvo luonnon monimuotoisuuden keskittyminä, ja suojeluarvoista halutaan pitää huolta. Elinympäristöjen heikkeneminen on suurin suora syy luonnon köyhtymiselle, ja tähän pureudumme nyt. Samalla vastaamme korona-ajan trendiin parantamalla luonnossa liikkumisen puitteita, sillä moni Kunta-Helmi -kohteista on myös tärkeä ulkoilupaikka”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Kunta-Helmi -erityisavustuksella kannustetaan kuntia paikallisten luontokohteiden kunnostukseen. Touko-elokuussa avoinna ollut haku keräsi 62 hakemusta, joista 45 soveltui Kunta-Helmi -erityisavustuksella rahoitettaviksi. Hankkeiden yhteisbudjetti on noin 3 miljoonaa euroa, josta ympäristöministeriön avustusosuus noin 2,3 miljoonaa euroa. Hankkeilla kunnostetaan kaikkia Helmi-ohjelmaan kuuluvia elinympäristöjä: soita, lintuvesiä, perinnebiotooppeja, pienvesiä ja rantaluontoa sekä metsäluontoa.  

”Kuntaliiton selvitysten mukaan valtaosa kunnista tekee hyvin monipuolista luontotyötä ja huolehtii näin luonnon monimuotoisuudesta.  Näiden tehtävien resurssit ovat kuitenkin niukat, varsinkin nyt kuntien vaikeassa taloustilanteessa. On todella ilahduttavaa, että hallituksen luontopanostuksista osa on ohjattu myös kuntien luonnonhoitotöiden tueksi. Kunta-Helmi -rahoitusohjelman hakemusten ja hankkeiden runsas lukumäärä ja alueellinen kattavuus osoittavat, että kunnissa kautta Suomen on tahtoa ja kykyä ratkoa globaalia luontokriisiä paikallisilla käytännön toimilla”, iloitsee Kuntaliiton ympäristöpäällikkö Miira Riipinen.

Kaupunkiniittyjä, puroja, soita ja metsiä kuntoon

Kunta-Helmin luonnonhoitotyöt käsittävät mm. purojen ja kaupunkiniittyjen kunnostuksia, lehtojen hoitoa, soiden ennallistamisia sekä lintuvesien tilan parantamista. Monissa kunnissa myös hoidetaan useita elinympäristöjä. Esimerkiksi Jyväskylässä hoidetaan kaupunkiniittyjä ja Laajavuoren soita ja puroja. Joensuussa Elovaaran metsäalueella lisätään lehti- ja lahopuun määrää ja parannetaan metsälehmusten kasvuoloja. Kemissä suunnitellaan hoitoa Ajoksen ranta-alueille ja Kivilonkan metsiin ja Helsingin kaupunki hoitaa merenrantojen lintuvesiä, Haltialan korpia ja Hangossa sijaitsevan Bengtsårin lehtoja. Varsinais-Suomessa seitsemän kuntaa yhdisti voimansa Valonian vetämään hankkeeseen, jossa hoidetaan yli kolmekymmentä luontokohdetta perinnemaisemista pähkinäpensaslehtoihin ja lintuvesikosteikkoon.

Ensimmäisen hakukierroksen hyvien kokemusten perusteella Kunta-Helmi jatkuu vuonna 2021, jolloin hakuaika on syksyllä yhdessä muiden valtionavustusten aikataulussa. Samalla käynnistetään Järjestö-Helmi, jonka kautta myös järjestöt, yhdistykset ja säätiöt voivat hakea luonnonhoitohankkeisiinsa avustusta.

Helmi-elinympäristöohjelma

Helmi-ohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi- ja rantaluontoa. Tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden tilan parantamisen ohella edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua, hiilensidontaa sekä muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista.

Muokattu 10.11. lisätty loppuun lista kaikista avustettavista hankkeista

Lisätietoja:

Ministeri Mikkosen erityisavustaja Antti Heikkinen, [email protected], p. 050 348 1406

Erityisasiantuntija Hanna-Leena Keskinen, [email protected], p. 0295 250 096

Ympäristöpäällikkö Miira Riipinen, Kuntaliitto, [email protected], p. 040 824 4401

Mainittujen kohteiden yhteyshenkilöt:

Jyväskylä:
Ympäristönsuojelusuunnittelija Katriina Peltonen, p. 014 266 5176, [email protected] (Laajavuori)
Ylläpitohortonomi Tarja Ylitalo p. 014 266 5151, [email protected] (perinnebiotoopit)

Kemi:
Maankäyttösuunnittelija Peter Brusila, p. 0407254750, [email protected]

Joensuu:
Metsätalousinsinööri Merja Kuukkanen, p. 040 589 2429, [email protected]

Helsinki:
Ympäristötarkastaja Hanna Seitanpuro, p. 040 178 7378, [email protected]
Ympäristötarkastaja Jere Salminen, p. 040 182 1641, [email protected]

Varsinais-Suomi:
Vesiasiantuntija Jarkko Leka, p. 040 197 2265, [email protected]

Kaikki kohteet:

Helsinki

Haltialanmetsän korpien ennallistaminen

Lahti ja Hollola

Kintterönsuon luonnon monimuotoisuuden ja käytön turvaaminen

Helsinki

Helsingin lintuvesien kunnostustoimet (1. osahakemus)

Parainen

Pargas pärlor – Paraisten helmet

Pori

Yyterin sannat

Turku

Pomponrahkan ennallistaminen; Turun kaupunki

Tampere

Kelluvat pesälautat Tampereen kaupungin lintuvesillä

Porvoo

Porvoon kansallisen kaupunkipuiston perinnebiotooppien kunnostus

Uuskaarlepyy

Frill natur- och landskapsområde

Turku

Rantaniittyjen niitto ja murskaus, Krottilanlahti, Katariinanlaakso ja Friskalanlahti, Turun kaupunki

Raasepori

Hagen-Ramsholmenin hoito- ja käyttösuunnitelma

Raasepori

Hagalundin laidunnushanke: osa 1

Kirkkonummi

Volsin luonnonsuojelualueiden luonnonhoitotyöt

Vaasa

Rantaluonnon kunnostaminen – biodiversiteetin ja luonnonmonimuotoisuuden tukeminen

Vaasa

Vaasan niittyalueiden perustaminen ja kunnostaminen

Kirkkonummi

Sundsin kallioketo- ja niittyalueen luonnonhoito- ja ennallistamistyöt

Valonia

Varsinais-Suomen Helmikunnat koordinaatio + yhteishanke

Mikkeli

Naistingin lintukosteikon kunnostaminen

Kangasala

Kirkkojärvestä Kangasalan helmi

Espoo

Espoo, Finnoviken

Hämeenlinna

Hämeenkylmänkukan ja muun uhanalaisen harjukasvillisuuden esiintymisalueet ja niiden ennallistaminen Hämeenlinnan harjujaksolla

Turku

Virtaa kaupunkipuroihin Kuninkojan kunnostaminen

Jyväskylä

Perinneympäristöjen ja rantaluonnon kunnostaminen ja hoito lampaita laiduntamalla Jyväskylän Kuokkalassa

Jyväskylä

LaSu-Helmi (Laajavuoren soiden ja pienvesien ennallistamishanke)

Uusikaupunki

Kasarminlahden kosteikkojen kunnostus

Joensuu

Elovaaran luonnonsuojelualueen kunnostus ja hoito

Järvenpää

Lemmenlaakso

Haapajärvi

Raatorämeen ennallistaminen

Raasepori

Hagalundin laidunnushanke: osa 2

Vantaa

Vestran korven ennallistaminen

Alajärvi

Valkeisnevan suojelu

Rauma

Unajan Jokisuunkarran ennallistaminen

Kuopio

Korsumäki kanjoni 2 luonnonsuojelualueen soiden ennallistaminen

Kirkkonummi

Lillkanskogin keto-niittyalueen ennallistamis- ja luonnonhoitotyöt

Lieto

Suon ennallistaminen Liedon kunnassa

Kirkkonummi

Albin Bromanin tammimetsikön luonnonhoitotyöt

Tampere

Iidesjärven lintuvesikunnostus

Helsinki

Bengtsårin lehdon luonnonsuojelualueen jalopuumetsien ja perinnebiotooppien hoito

Lappeenranta

Lappeenrannan lentokentän paahdeympäristön hoito ja lupiinin torjunta

Loviisa

Lovisaåsen genom tiderna

Kotka

Kansallisen kaupunkipuiston ekologisten arvojen vahvistaminen

Tuusula

Tuusulanjärven eteläpään lintuveden kosteikkojen kunnostaminen ja hoito

Kemi

Kemin merelliset ranta-alueet, kukkaniittyhanke ja Kivilonkan kunnostus

Paimio

Paimion lintuparatiisi

Krista Mikkonen