Hyppää sisältöön
Media

Hallitus tukee EU:n päästöjä rajoittavia lainsäädäntöehdotuksia

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 25.5.2022 15.14
Tiedote

Hallitus suhtautuu myönteisesti fluorattujen kasvihuonekaasujen ja otsonikerrosta heikentävien aineiden päästöjen vähentämiseen. Hallitus toimitti 25. toukokuuta eduskunnalle kaksi U-kirjelmää, joissa se linjaa kantansa Euroopan komission asetusehdotuksista.

Fluoratut kasvihuonekaasut (F-kaasut) ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja. Euroopan komissio on ehdottanut niiden sääntelyn tiukentamista nykyiseen F-kaasuasetukseen nähden. Pääasiassa kylmä- ja ilmastointilaitteissa käytettävien fluorihiilivetyjen (HFC) määrää EU-markkinoilla rajoitettaisiin nykyistä tiukemmin.

Komissio ehdottaa myös uutta sääntelyä, jolla kiellettäisiin korkean lämmityspotentiaalin (Global Warming Potential, GWP) F-kaasujen käyttö laitteissa, joissa voidaan käyttää ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja. Lisäksi ehdotetaan lukuisia muita päästöjen vähentämiseen, valvontaan ja vaihtoehtoisten aineiden turvalliseen käyttöönottoon liittyviä muutoksia.

Asetuksen kiristäminen tukisi merkittävästi EU:n ilmastotavoitteita. Uusilla toimilla F-kaasujen vuosittaiset päästöt EU-tasolla vastaisivat 14 Mt CO2-evk. vuodesta 2050 alkaen, mikä olisi lähes puolet vähemmän kuin nykyisen asetuksen mukaisilla toimilla saavutettava päästötaso. Samalla nopeutetaan siirtymistä ympäristöystävällisempään ja energiatehokkaampaan teknologiaan.

Hallitus kannattaa F-kaasujen rajoittamisia nykyistä tiukemmin niin pitkälle kuin se on mahdollista teknisesti ja kustannustehokkaasti. Muutoksiin sopeutumiseen tarvittava aika on huomioitava.

Otsonikerroksen suojelu yhä ajankohtaista

Komission on antanut ehdotuksen myös otsoniasetuksen uudistamiseksi. Tarkoituksena on vähentää päästöjä otsonikerroksen suojelemiseksi. Otsonikerrosta heikentävien aineiden käyttö on kielletty EU:ssa. Päästöt ilmakehään eivät ole loppuneet, sillä päästöjä syntyy yhä olemassa olevista laitteista ja tuotteista, jotka sisältävät otsonikerosta heikentäviä aineita. Uudella asetuksella estettäisiin 180 Mt CO2-evk. vastaavat kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2050 mennessä.

Hallitus kannattaa päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia, koska ne tukevat ilmastopolitiikan tavoitteiden toteuttamista ja tehostavat otsonikerroksen suojelua.

Asetusehdotuksissa samoja elementtejä

Kun otsonikerrosta heikentävät aineet on kielletty, useimmissa käyttötarkoituksissa niitä on korvattu F-kaasuilla. Koska molempien aineryhmien käyttötarkoitukset ovat samat, myös niitä koskevan sääntelyn elementit vastaavat toisiaan. Komission uusissa asetusehdotuksissa onkin samoja elementtejä.

Komissio ehdottaa sekä F-kaasuasetukseen että otsoniasetukseen velvollisuutta ottaa talteen tietyt eristesolumuovit rakennusten purkamisen tai peruskorjauksen yhteydessä. Hallituksen pitää tätä tehokkaana keinona vähentää päästöjä, mutta katsoo tarpeelliseksi tarkastella säännöksen yksityiskohtia täytäntöönpanon näkökulmasta. 

Molempien komission ehdotusten tavoitteena on myös tehostaa aineiden laittoman kaupan torjuntaa. Hallitus kannatta näitä toimia, joiden yksityiskohtia on kuitenkin tarkennettava neuvotteluissa.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

U-kirjelmät käsitellään suuressa valiokunnassa.  Asetusehdotusten käsittely on alkanut Euroopan unionin neuvoston työryhmissä. Neuvottelutuloksia voidaan odottaa EU:ssa arviolta vuoden 2023 lopussa.

Lisätietoja

Eeva Nurmi
neuvotteleva virkamies
0295 250 209
[email protected]