Hyppää sisältöön
Media

Hallitus hylkäsi Sallatunturin matkailualueen laajennusta koskevan Natura-poikkeuksen

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 14.11.2019 11.44
Tiedote

Valtioneuvoston yleisistunto on tänään käsitellyt Lapin liiton hakemuksen niin sanotusta Natura-poikkeuksesta Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan hyväksymistä varten. Kaavaehdotus piti sisällään aluevarauksen Sallatunturin matkailupalvelualueen laajennuksesta uutta laskettelurinnettä varten. Sen toteuttaminen aiheuttaisi merkittävästi heikentäviä vaikutuksia Natura 2000 -alueelle.

Laskettelurinteen ja sen hissirakenteiden toteuttaminen aiheuttaisi pysyviä muutoksia noin 130 hehtaarin laajuisella alueella luonnonmetsiin, puustoisiin soihin ja tunturikankaisiin.

Lapin liitto haki valtioneuvostolta luonnonsuojelulain mukaista poikkeuspäätöstä, jonka turvin maakuntakaavaehdotus voitaisiin hyväksyä erittäin tärkeiden yleisen edun kannalta pakottavien syiden vuoksi. Hallitus päätyi kielteiselle kannalle, sillä laissa säädetyt edellytykset myönteiselle päätökselle eivät täyttyneet.

Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteita ei saa merkittävästi heikentää. Valtioneuvosto voi kuitenkin poikkeuksellisesti sallia sellaistenkin hankkeiden tai suunnitelmien hyväksymisen yleiseen etuun liittyvin painavin perustein. Poikkeusmenettelyn soveltaminen edellyttää, että muiden vaihtoehtojen puuttuminen osoitetaan.

Sallatunturin yleiskaava mahdollistaa jo nykyisellään uuden hissirinteen rakentamisen Natura 2000 -alueen ulkopuolelle, niin sanottuun Aurinkorinteeseen, mikä ei aiheuttaisi kielteisiä vaikutuksia Natura 2000 -verkoston luonnonarvoille. Vaihtoehtojen erot ovat lähinnä rinteen pituudessa ja laajuudessa. Näin ollen poikkeuksen edellytyksenä olevaa vaihtoehtoisten ratkaisujen puuttumista ei voida osoittaa.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen, p. 02952 50135, [email protected]

Krista Mikkonen