Hyppää sisältöön
Media

Fluoriyhdisteen PFOA ja samankaltaisten aineiden käyttöä rajoitetaan monissa tuotteissa terveys- ja ympäristösyistä

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 11.2.2020 10.00
Tiedote

Tukes ja ympäristöministeriö tiedottavat

Fluoriyhdisteen PFOA, sen suolojen ja samankaltaisten aineiden käyttöä rajoitetaan terveys- ja ympäristöriskien takia EU:ssa. Rajoitus koskee näiden aineiden ja niitä sisältävien seosten ja esineiden valmistusta, maahantuontia Euroopan unioniin ja myyntiä. Aineita käytetään muun muassa fluoripolymeerien ja -elastomeerien, tekstiilien ja paperin valmistamisessa. Rajoitus koskee laajasti erilaisia tuoteryhmiä, kuten pesu- ja puhdistusaineita, kosmetiikkaa, suksivoiteita ja -pulvereita, sammutusvaahtoja, paistinpannuja, vaatteita ja kenkiä.

PFOA (perfluorioktaanihappo) -aineita on rajoitettu komission asetuksessa (EU) 2017/1000. REACH-asetuksen (EU-asetus 1907/2006) liitteeseen XVII rajoitus on lisätty numerolla 68. Rajoituksen on määrä tulla voimaan 4.7.2020, mutta se todennäköisesti korvataan pysyviä orgaanisia yhdisteistä koskevan POP-asetuksen 1021/2019 tiukemmalla rajoituksella. Tiukennus johtuu siitä, että rajoitettavat aineet lisättiin myös kansainväliseen pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevaan Tukholman yleissopimukseen. Komissio valmistelee parhaillaan rajoitusta. Tukholman sopimuksen rajoitukset tulee saattaa voimaan 3.12.2020 mennessä.

REACH-asetuksen mukaan PFOA-aineita ei saa valmistaa eikä myydä tai toimittaa maksutta 4.7.2020 jälkeen. Kielto koskee myös näitä sisältäviä seoksia ja esineitä. Kielto ei koske esineiden jakelijoita ja vähittäismyyjiä, vaan ainoastaan esineiden valmistajia sekä EU:hun maahantuojia.

Näillä näkymin tuleva POP-rajoitus

 • sallii viimeistään 4.7.2020 tuotettujen PFOA:ta, sen suoloja tai samankaltaisia aineita sisältävien esineiden markkinoille luovuttamisen 3.12.2020 saakka. Esineitä koskeva rajoitus tulee REACH-rajoituksesta poiketen koskemaan myös jakelijoita ja vähittäismyyjiä 4.12.2020 alkaen.
 • sisältää poikkeuksia myös yhdisteiden käytölle seuraavissa tapauksissa:
  • puolijohteiden tuotannon fotolitografiaprosessit
  • valokuvauspinnoitteet
  • tiettyjen lääkkeiden valmistus
  • työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi käytettävät tekstiilit
  • tiettyjen lääkinnällisten laitteiden tuotanto
 • PTFE:n ja PVDF:n valmistus tiettyihin käyttötarkoituksiin sallii PFOA-aineita sisältävien sammutusvaahtojen käytön 4.7.2020 jälkeen 4.7.2025 asti B-luokan palojen sammutuksessa kuitenkin niin, että vuoden 2023 alusta käyttö on sallittua vain paikoissa, joissa kaikki sammutusvedet saadaan kerättyä talteen.

PFOA:n kanssa samankaltaiset aineet ovat aineita, jotka voivat kemiallisen rakenteensa vuoksi hajota tai muuntua PFOA:ksi. Tällaisissa aineissa rakenneosana on perfluoriheptyyliryhmä kiinnittyneenä toiseen hiiliatomiin tai perfluorioktyyliryhmä. Esimerkkejä PFOA:n kanssa samankaltaisista aineista löytyy Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) lausunnosta:

PFOA:ta, sen suoloja ja samankaltaisia aineita käytetään monenlaisissa sovelluksissa niiden erityisominaisuuksien, kuten suuren hankauksenkestävyyden, dielektrisyyden ja lämmön ja kemikaalien kestävyyden sekä alhaisen pintaenergian, vuoksi.

EU:ssa valmistellaan parhaillaan uusia REACH-rajoituksia myös muille perfluorialkyyliyhdisteille (PFAS), kuten C9-14 perfluoroalkyylikarboksyylihapoille ja perfluoriheksaanisulfonihapoille (PFHxS). Toimijoiden kannattaa seurata EU-kemikaalilainsäännön muutoksia. EU-kemikaalialinsäädännön muutosten ennakointiin ja vaikuttamiseen löytyy tietoa täältä:'

Lisätietoja:

REACH-rajoitus: Sari Tuhkunen, ylitarkastaja, Tukes, p. 029 5052 050, [email protected]

Kemikaalineuvonta yrityksille, p. 0400 393 033

POP-rajoitus: Timo Seppälä, ylitarkastaja, Suomen ympäristökeskus, p. 0400 148 643, [email protected]