Hyppää sisältöön
Media

Euroopan komissio ehdottaa tiukennuksia ilmanlaatusääntelyyn

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 28.10.2022 10.35
Tiedote

Euroopan komissio on julkaissut ehdotuksensa uudeksi ilmanlaatudirektiiviksi. Ilmanlaatudirektiiviin ehdotetaan tiukennuksia, joilla ilmanlaatu paranisi merkittävästi eri puolilla Eurooppaa jo vuoteen 2030 mennessä.

Ilmanlaatudirektiivin keskeisiin vaatimuksiin kuuluvat terveyden ja ympäristön suojelemiseksi säädetyt ilmanlaadun raja-arvot, joita ehdotuksessa päivitetään vastaamaan paremmin maailman terveysjärjestön suosituksia vuodelta 2021. Raja-arvojen saavuttaminen edellyttää toimia sekä EU- tasolla että kansallisesti.

Komission ehdotus sisältää muutoksia, joilla tiukennetaan ilmanlaadun raja-arvoja ja jäsenvaltioiden velvoitteita ryhtyä toimiin raja-arvojen saavuttamiseksi määräaikaan eli 1.1.2030 mennessä. Erityistä huomiota ehdotuksessa kiinnitetään pienhiukkaspitoisuuksien vähenemiseen.

Lisäksi ehdotuksessa edellytetään uutena mustan hiilen, ultrapienten hiukkasten ja ammoniakin pitoisuuksien seurantaa, vaikka niille ei esitetä vielä tässä vaiheessa raja-arvoja. Näillä yhdisteillä on vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ilmastonmuutokseen.

Mustan hiilen pääasiallinen päästölähde on epätäydellinen palaminen muun muassa puun pienpoltossa. Ammoniakin päästöjen päälähde on maatalous ja ultrapieniä hiukkasia syntyy muun muassa liikenteessä polttoaineen palamisen yhteydessä.

Myös ilmanlaadun seurantaa ehdotetaan tehostettavaksi lisäämällä mallinnusta. Mallinnuksella saadaan kattava kuva ilman epäpuhtauksien alueellisesta jakaumasta.

Lisätietoja:

Tarja Lahtinen
Neuvotteleva virkamies
Ympäristöministeriö
p. 0295 250 149
[email protected]

Haavanlammi Katariina
Lainsäädäntöneuvos
Ympäristöministeriö
p. 0295 250 072
[email protected]