Hyppää sisältöön
Media

EU:n ympäristöministerit pääsivät sopuun pakkauksia ja pakkausjätettä koskevasta asetuksesta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2023 18.36
Tiedote

EU:n jäsenmaat saavuttivat pakkauksia ja pakkausjätettä koskevasta asetusehdotuksesta neuvoston yleisnäkemyksen tänään 18. joulukuuta Brysselissä. Suomea edusti Brysselissä ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen. Seuraavaksi asetusehdotusta tullaan käsittelemään komission, parlamentin ja neuvoston ns. kolmikantaneuvotteluissa, joissa pyritään löytämään kompromissi parlamentin ja neuvoston kantojen välillä.

Suomi pitää tarkoituksenmukaisena sitä, että neuvosto palautti ehdotukseen suomalaiselle teollisuudelle tärkeän poikkeuksen, jonka mukaan tavaroiden kuljetuksessa käytettäville kartonkipakkauksille ei asetettaisi uudelleenkäyttötavoitteita. Jatkoneuvotteluissa neuvoston, parlamentin ja komission kesken Suomi ajaa edelleen aktiivisesti tavoitteitaan.

Suomi tuki pakkaus- ja pakkausjäteasetuksen neuvotteluissa asetuksen tavoitetta ehkäistä syntyvän pakkausjätteen määrää, lisätä korkealaatuista kierrätystä sekä vähentää luonnonvarojen kulutusta ja luoda toimivat kierrätysraaka-aineiden markkinat. Asetusehdotuksen mukaan pakkausjätteen määrää tulee vähentää 15 prosentilla asukasta kohti vuoteen 2040 mennessä vuoteen 2018 verrattuna. Lisäksi edellytettäisiin toimia tarpeettoman ja ylipakkaamisen vähentämiseksi, kertakäytön rajoittamiseksi ja uudelleenkäytön lisäämiseksi. Kaikilta pakkauksilta edellytettäisiin kierrätettävyyttä vuoteen 2030 mennessä. Pakkauksille asetettaisiin korkeat kierrätystavoitteet, ja muovipakkauksissa tulisi käyttää kierrätettyä muovia. Lisäksi pakkaukset ja jäteastiat tulisi merkitä lajittelun helpottamiseksi.

Suomi tuki ympäristöneuvostossa puheenjohtaja Espanjan kompromissiehdotusta. Suomi jätti kuitenkin lausuman, jossa katsoi, että uudelleenkäyttötavoitteista ja kertakäyttöisten pakkausten kiellosta tulisi voida poiketa silloin, kun se on kokonaisympäristövaikutusten mukaan perusteltua.

Neuvoston kompromissiesitys kehittyi neuvottelujen aikana myönteiseen suuntaan useissa Suomelle tärkeissä kysymyksissä. Yleisnäkemyksessä lievennettäisiin eräitä kertakäyttöisiä pakkauksia koskevia kieltoja ja pakkausten uudelleenkäytölle asetettavia tavoitteita, joita on esitetty komission alkuperäisessä komission ehdotuksessa. Kielto pakata hedelmiä ja vihanneksia alle 1,5 kg kertakäyttöpakkauksiin koskisi vain muovisia pakkauksia. Samoin ravintoloiden sisällä tapahtuvassa tarjoilussa olisi mahdollista käyttää kertakäyttöisiä kääreitä, jotka ovat muuta materiaalia kuin muovia, vaikka muutoin kertakäyttöiset pakkaukset olisivat kiellettyjä.

Neuvoston ehdotuksessa luovuttaisiin viinituotteiden pakkauksia koskevista uudelleenkäyttötavoitteista. Muiden juomien uudelleenkäyttötavoitteiden saavuttamiseksi juomapakkausten valmistajat ja jakelijat voisivat tehdä enintään kolmen toimijan yhteenliittymiä. Tavoitteet eivät koske maidon tai muiden herkästi pilaantuvien juomien pakkauksia. Tavaroiden kuljetuksissa käytettäville kartonkipakkauksille neuvosto ei ehdota uudelleenkäyttötavoitteita. Neuvoston yleisnäkemyksen mukaan vuoden 2040 uudelleenkäyttötavoitteita arvioitaisiin uudelleen vuoteen 2034 mennessä perustuen muun muassa kertakäyttöisten ja uudelleenkäyttöistenpakkausten elinkaariarviointiin.

Yleisnäkemyksessä edellytettäisiin, että komission tulee arvioida kuuden vuoden kuluttua, onko tarpeen asettaa tavoite lisäämään biopohjaisen muovin käyttöä pakkauksissa. Suomi näkee, että biopohjaisilla muoveilla on tärkeä rooli irtauduttaessa fossiilisista raaka-aineista. Lisäksi lisättäisiin kansallista joustoa pakkausjätehuollon järjestämisessä sekä kevennettäisiin hallinnollista taakkaa raportoinnissa ja tietojen säilyttämisessä.

Ministerit kävivät myös periaatekeskustelut maaperän tilan seurantaa koskevasta direktiiviehdotuksesta sekä metsien tilan seurantaa koskevasta asetusehdotuksesta.

Lisätietoja

Pakkauksia ja pakkausjätettä koskeva asetus
Tarja-Riitta Blauberg
ympäristöneuvos
ympäristöministeriö
p. 029 525 0059
[email protected]

Maaperädirektiivi
Paula Perälä
neuvotteleva virkamies
ympäristöministeriö
p. 029 525 0224
[email protected]

Metsien seurantajärjestelmä
Juha Roppola
neuvotteleva virkamies
maa- ja metsätalousministeriö
p. 029 516 2169
[email protected]