Hyppää sisältöön
Media

EU-maat yksimielisiä rakennustuotteiden kierrätyksen edistämisestä – neuvostolta päätelmät rakennusalan kiertotaloudesta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 28.11.2019 10.35
Tiedote

Ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö tiedottavat

Kiertotalous otetaan jatkossa huomioon rakennusalan EU-lainsäädännössä, ja rakennustuotteiden uudelleenkäyttö ja kierrätys helpottuvat. Jäsenmaat hyväksyivät yksimielisinä päätelmät rakennusalan kiertotaloudesta. Päätelmät laadittiin Suomen aloitteesta, ympäristöministeriön johdolla, ja kilpailukyvystä vastaavat ministerit hyväksyivät ne ministerineuvostossa 28.11.2019.

”Meillä on vain yksi maapallo, jonka kantokyvyn rajat ovat tulleet vastaan. Kiertotalous tuo ratkaisuja kestävyyskriisiin. Kiertotalous ottaa nyt harppauksen eteenpäin, sillä kaikki 28 EU:n jäsenmaata ovat yksimielisiä siitä, että kiertotalouden täytyy laajentua ja vahvistua rakentamisessa. Tänään solmitut päätelmät ovat sulka hattuun Suomelle, työvoitto, josta kaikki hyötyvät”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen iloitsee.

”On tärkeää saada kiertotalousnäkökulma mukaan EU:n rakennustuoteasetuksen päivitykseen. Ilmastohaasteeseen vastaamisen ohella rakennustuotteiden kierrätys avaa ison, uuden tuotemarkkinan ja luo parhaimmillaan miljoonia työpaikkoja Eurooppaan”, työministeri Timo Harakka korostaa.

Päätelmät sitovat komissiota erityisesti lainvalmistelussa

Päätelmät vaikuttavat erityisesti rakennustuoteasetukseen, jonka komissio uudistaa lähivuosina. Asetuksella varmistetaan, että rakennustuotteiden ominaisuuksista tarjotaan tarkat ja luotettavat tiedot yhteisellä eurooppalaisella tavalla.

Päätelmät velvoittavat komission muuttamaan asetusta siten, että myös uudelleenkäytettävät rakennustuotteet voidaan CE-merkitä ja niiden ominaisuudet ilmoittaa kaikissa tilanteissa. Käytännössä tämä tekee rakennustuotteiden uudelleenkäytön ja kierrättämisen mahdolliseksi.

Muutoksen seurauksena käytetyille ja kierrätysmateriaaleista valmistetuille rakennustuotteille voi syntyä sisämarkkinat EU:ssa. Arvioiden mukaan rakennusalalle laajentuva kiertotalous voi luoda EU:ssa 6,5 miljoonaa uutta työpaikkaa 2030 mennessä.

Päätelmissä linjataan myös, että rakennustuotteiden uudelleenkäytön tulee olla jäsenmaille vapaaehtoista. Rakennusten turvallisuus ja terveellisyys eivät saa vaarantua. Lisäpanostuksia tarvitaan erityisesti kestävien rakennustuotteiden ja -materiaalien tutkimukseen ja kehitykseen sekä tutkimustulosten kaupallistamiseen.

Komissio velvoitetaan päätelmissä tarkistamaan myös muu rakentamisen kiertotalouteen vaikuttava lainsäädäntö. Komission tulee myös edistää koko rakennuksen elinkaaren huomioivan ajattelutavan sekä modulaarisen suunnittelun vakiintumista.

Rakennusalan potentiaali vähentää ilmastopäästöjä ja säästää raaka-aineita on merkittävä. Maapallon raaka-aineista puolet käytetään rakentamiseen. Alalla syntyy 35 prosenttia kasvihuonekaasuista ja 30 prosenttia jätteestä.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi, ympäristöministeriö, p. +358 (0)295 250 177, [email protected]

ministeri Mikkosen erityisavustaja Timo Juurikkala, p. 040 555 4013, [email protected]

ministeri Harakan erityisavustaja Jenni Karjalainen, p. 040 751 5496, [email protected]