Hyppää sisältöön
Media

Erityisavustusta kunnille ja järjestöille luonnonhoitotöiden toteuttamiseksi

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 14.10.2021 13.28
Tiedote
Kuva: Markus Sirkka

Helmi-ohjelman konkreettisia luonnonhoitotöitä voidaan toteuttaa aiempaa laajemmin, sillä valtioneuvosto on hyväksynyt asetuksen elinympäristöjen kunnostus-, hoito- ja ennallistamishankkeisiin myönnettävästä erityisavustuksesta. Erityisavustusta voidaan myöntää kuntien, yhdistysten, säätiöiden ja vesiosuuskuntien elinympäristöjen tilaa parantaville hankkeille. Asetus on valtionavustuslain mukainen ja tulee voimaan 21.10. Ensimmäinen hakukierros aukeaa tästä seuraavana päivänä, eli 22.10.

”On mahtavaa saada kunnat ja järjestöt mukaan toteuttamaan Helmi-ohjelmaa. Ohjelmassa tavoitteemme on turvata Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa. Uuden asetuksen myötä tämä onnistuu paremmin. Kunta-Helmi ja Järjestö-Helmi laajentavat toimijajoukkoa ja kasvattavat ohjelman vaikuttavuutta”, sanoo ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen.

Asetus on voimassa Helmi-ohjelman keston ajan, eli vuoteen 2030 saakka. Avustettavien hankkeiden tulee olla konkreettisia ennallistamis-, kunnostus ja hoitotoimia elinympäristöjen tilan parantamiseksi. Kartoituksia, suunnitelmia ja lupaprosesseja voidaan sisällyttää avustettaviin hankkeisiin silloin, kun konkreettiset kunnostustoimet tehdään saman hankkeen aikana tai niihin on varmistunut muu rahoitus ja aikataulu. Hankkeissa voi olla mukana myös viestintään tai koulutukseen liittyviä toimenpiteitä.

Ensimmäinen asetuksen mukainen Kunta- ja Järjestö-Helmi -hankehaku avautuu heti asetuksen tultua voimaan. Hakemuksiin perustuvat valtionavustuspäätökset tekee Uudenmaan ELY-keskus.

Asetuksella vahvistetaan luonnon monimuotoisuuden eteen tehtävää yhteistyötä

Erityisavustus parantaa kuntien mahdollisuuksia turvata luonnon monimuotoisuutta sekä lisää järjestöjen mahdollisuuksia toteuttaa luonnonhoitohankkeita. Kuntien ja järjestöjen luonnonhoitohankkeet vaikuttavat myönteisesti myös kansalaisten osallistumismahdollisuuksiin oman lähiluontonsa hoitoon. Avustuksella myös kehitetään yhteistyötä järjestöjen ja kuntatoimijoiden välillä.

Helmi-ohjelman hoitotoimien arvioidaan työllistävän ostopalvelujen kautta inventoijia, suunnittelijoita, urakoitsijoita, laiduneläinyrittäjiä sekä muita ohjelman konkreettisia kunnostus- ja hoitotöitä tekeviä toimijoita ja yrittäjiä. Työllisyysvaikutukset kohdentuisivat usein syrjäisemmille alueille ja aloille, joilla työllistymismahdollisuuksia muuten on vähän.

Helmi-ohjelman toimenpiteillä parannetaan soiden, lintuvesien ja -kosteikkojen, perinnebiotooppien, metsien sekä pienvesien ja rantaluonnon tilaa. Avustettavien hankkeiden ja toimijoiden yhteistyön avulla pystytään suojelualueet ja niiden ulkopuoliset alueet kytkemään laajoiksi kokonaisuuksiksi. Näin toimet saadaan luonnon monimuotoisuuden kannalta vaikuttaviksi.

Lisätietoja

Asetus:
Päivi Gummerus-Rautiainen
ohjelmapäällikkö
ympäristöministeriö
p. 0295 250 240
[email protected]

Avustushaku:
Niina Vähätalo
Ylitarkastaja
Uudenmaan ELY-keskus
p. 0295 021 286
[email protected]