Hyppää sisältöön
Media

Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano etenee: lähes nollaenergiarakentamisen määritelmä kirjattiin direktiivistä rakentamismääräyksiin – yksityiskohtainen vaatimustaso valmisteilla

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 25.8.2014 10.39
Uutinen

Suomen rakentamismääräyskokoelmaan on lisätty direktiivin mukainen lähes nollaenergiarakennuksen määritelmä sekä direktiivin mukainen maininta aikataulusta, jolla uudisrakentamisessa tullaan siirtymään lähes nollaenergiarakentamiseen.

Ympäristöministeriön asetuksessa eli rakentamismääräyskokoelman osassa D3 määritellään 19. elokuuta alkaen, että ”lähes nollaenergiarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jolla on erittäin korkea energiatehokkuus, sellaisena kuin se on määriteltynä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/31/EU liitteen 1 mukaisesti. Tarvittava lähes olematon tai erittäin vähäinen energian määrä katetaan hyvin laajalti uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla, mukaan lukien paikan päällä tai rakennuksen lähellä tuotettava uusiutuvista lähteistä peräisin oleva energia.”

Vuoden 2019 alusta viranomaisten käytössä ja omistuksessa olevien uusien rakennuksien tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia. Vuoden 2020 loppuun mennessä kaikkien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia.

Lisäysten taustalla on Euroopan komission 16. huhtikuuta Suomea vastaan nostama kanne energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanon viivästymisestä. Näiden lisäysten myötä Suomi osoittaa, että direktiivin täytäntöönpano on käynnissä ja toteutuu aikataulun mukaisesti.

Lähes nollaenergiarakennusten vaatimustason kansallista yksityiskohtaista määritelmää valmistellaan tiiviissä yhteistyössä kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden kanssa. Työssä pyritään huomioimaan muun muassa rakennustuotteiden ja energiajärjestelmien sekä -markkinoiden tekninen kehitys. Säädösvalmistelun tärkeänä tukena on erityisesti FInZEB-hanke, joka kokoaa laajan joukon asiantuntijoita määrittelemään lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla helmikuun 2015 loppuun mennessä.

Lisätietoa

Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki, ympäristöministeriö, p. 0295 25114, [email protected]